Podjetje lahko račun za dobavljeno blago ali storitev poravna v gotovini, pri tem pa mora upoštevati določene omejitve. V tem članku bomo podali osnovna vodila, kako naj podjetje postopa pri gotovinskih plačilih. Članek obravnava samo gotovinsko poslovanje med pravnimi osebami ali fizičnimi osebami z dejavnostjo.