Regres 2018 – delodajalci morajo izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače najpozneje do 29.6.2018. V nadaljevanju navajamo osnovne podatke v zvezi z regresom za letni dopust.

 

Minimalni znesek regresa za leto 2018: 842,79 EUR bruto (minimalna bruto plača)

 

Maksimalen znesek regresa za leto 2018, ki še ni obdavčen s prispevki : 70% povprečne plače za predpretekli mesec