Prispevki za popoldanski s.p. 2019 – z januarjem 2019 je začela veljati spremenjena višina pavšalnih prispevkov za popoldanski s.p. Spremenila sta se zneska prispevka za zdravstveno zavarovanje, in sicer: prispevek za poškodbe in poklicne bolezni se je povečal iz 8,59 EUR na 8,88 EUR, prispevek za zdravstveno zavarovanje pa iz dosedanjih 25,78 EUR na 26,65 EUR. Skupni prispevki za zdravstveno zavarovanje (prispevek ZZ) bodo tako v letu 2019 znašali 35,53 EUR. Prispevek za pokojninsko zavarovanje (prispevek PIZ) znaša za prve tri mesece leta 2019 natančno 33,01 EUR. Višina prispevka od aprila dalje še ni znana.