Po novem bomo imeli 5 dni več časa za plačilo davkov in prispevkov. S 1.1.2017 začnejo veljati spremenjene določbe Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki zavezancem oz. plačnikom davka omogočajo 5-dnevno podaljšanje roka za plačilo določenih davkov in prispevkov.
Sprememba se nanaša na vsa plačila obračunanega davčnega odtegljaja ter prispevkov za socialno varnost, od izplačil dohodkov po 1.1.2017.
Odlog plačila davkov in prispevkov se nanaša na vse tiste dohodke, za katere davščine obračunamo na obrazcih REK in ODO-1.

Torej podaljšanje roka plačila davkov in prispevkov se nanaša na izplačila dohodkov:

  • iz delovnega razmerja,
  • vajencem, dijakom, študentom za obvezno praktično delo,
  • na podlagi podjemne in avtorske pogodbe,
  • za opravljeno delo na drugi podlagi (sejnine, sodni cenilci, tolmači),
  • iz dajanja nepremičnin v najem,
  • nastopajočih izvajalcev in športnikov
  • iz naslova dividend, obresti in dohodki od dajanja premoženja v najem itd.

 

 

5 dnevni rok plačila ne velja za plačilo davka na določene prejemke, ki ga obračunavamo npr. pri avtorskih in podjemnih pogodbah

 

Pri tem pa je treba posebej poudariti, da 5-dnevni odlog plačila ne velja za plačilo posebnega davka na določene prejemke. Rok za plačilo posebnega davka na določene prejemke je še vedno 3 dni od izplačila dohodka. Poseben davek na določene prejemke se obračunava npr. pri izplačilu dohodka po avtorski ali podjemni pogodbi.

 

Primer 1: Rok za plačilo davkov in prispevkov pri izplačilu dohodka na podlagi avtorske pogodbe

Datum izplačila dohodka po avtorski pogodbi: 20.1.2017

Rok za predložitev obračuna na obrazcu REK-2: 20.1.2017

Rok za plačilo dohodnine in obveznih socialnih prispevkov: 25.1.2017

Rok za plačilo posebnega davka na določene prejemke (25%): 23.1.2017

 

Finančna uprava RS je v svojem obvestilu za javnost še posebej opozorila tudi na to, da ostaja rok za predložitev obračunov na predpisanih obrazcih nespremenjen. To v praksi pomeni, da morajo plačniki davka še vedno oddati obračune na dan izplačila dohodka. Plačilo davkov in prispevkov, ki izhajajo iz predloženih obračunov pa lahko po novem plačajo v roku 5 dni po izplačilu dohodka.

 

Rok za predložitev obračunov ostaja nespremenjen.

 

Primer 2: Rok za plačilo prispevkov in davkov pri izplačilu dohodka iz delovnega razmerja (plača)

Datum izplačila plače za mesec december 2016: 15.1.2017

Rok za predložitev obračuna na obrazcu REK-1: 15.1.2017

Rok za plačilo dohodnine in prispevkov: 20.1.2017

 

Odlog plačila velja tudi za plačilo prispevkov za socialno varnost za tiste zavezance, ki plačujejo prispevke do 15. v mesecu za pretekli mesec. Torej samozaposleni, družbeniki in kmetje lahko obvezne socialne prispevke za mesec december 2016 plačajo najpozneje do 20.1.2017 (prej 15.1.2017).

 

Primer 3: Rok za plačilo prispevkov pri samostojnem podjetniku (s.p.)

Datum za predložitev obračuna na obrazcu PODO-OPSVZ: 15.1.2017

Rok za plačilo prispevkov: 20.1.2017

 

Avtorica članka: Mojca Müller, preizkušena davčnica pri SIR