Spletna prodaja blaga se je v zadnjih nekaj letih izredno povečala. Neomejen dostop do spleta in sodobna tehnologija podjetnikom omogočata enostaven vstop na trg. Številni podjetniki oz. mikro podjetja so svojo poslovno idejo razvili ravno v okviru spletne prodaje blaga. Spletni trgovci običajno posvečajo veliko pozornosti prodaji in nabavi blaga, promocijskim aktivnostim, pozabljajo pa na pomembnost vzpostavitve sistema in notranjih kontrol v podjetju. V tokratni temi bomo povzeli nekaj ključnih težav oz. ovir, ki se pojavljajo pri poslovanju spletnih trgovcev.

 

Omejitve pri prodaji določenih izdelkov (prehranska dopolnila in kozmetični izdelki)

Največ omejitev je pri spletni prodaji prehranskih dopolnil in kozmetičnih izdelkov. Inšpektorji v Sloveniji spletno prodajo omenjenih izdelkov skrbno nadzirajo. Spletni trgovec, ki ne zagotovi ustrezne prijave, deklariranje in še vrsto drugih postopkov v zvezi z izdelkom, mora takšne izdelke nemudoma umakniti iz prodaje.

Podjetnikom svetujemo, da preden začnejo s spletno prodajo blaga oz. izdelkov, preverijo, ali ima izdelek vsa potrebna dovoljenja za prodajo. Naknadno urejanje dovoljenj praviloma pomeni dodatno angažiranje finančnih sredstev.

 

Neustrezno urejen sistem poslovanja: problematika reševanja reklamacij oz. vračil blaga

Spletni trgovci običajno blago prodajajo fizičnim osebam oz. končnim potrošnikom. Tako pri poslovanju nastaja veliko število izdanih računov, ki so plačani na najrazličnejše načine (plačilo s kreditno kartico, preko sistema Paypal, po povzetju itd.). Skrb za odprte postavke terjatev je zato zelo pomembna. V praksi se namreč nemalokrat zgodi, da naročilo za nakup blaga odda oseba X, račun za dobavljeno blago pa poravna oseba Y. Takšna neskladja je potrebno razčistiti in ustrezno urediti.

Pri spletni prodaji je običajno tudi veliko reklamacij oz. vračil blaga. Reševanje reklamacij zahteva veliko administrativnega napora. Skoraj vsi spletni trgovci se pri večjem obsegu poslovanja znajdejo v situaciji, ko reklamacij ne rešujejo sproti oz. dovolj ažurno. Spletni trgovci navadno uredijo reklamacije v razmerju do strank (npr. stranki vrnejo denar ali pa pošljejo novo blago), pozabijo pa na ureditev reklamacij znotraj podjetja. Navadno se ob zaključku leta ugotovi, da so v knjigah zabeležene terjatve, ki dejansko ne obstajajo, redna letna inventura razkrije velik primanjkljaj, dobiček iz poslovanja je v primerjavi z načrtovanim pomembno manjši.

Problem neusklajenih odprtih terjatev je še večji pri tistih spletnih trgovcih, ki svoje blago prodajajo v več državah EU in so v teh državah tudi registrirani za namene DDV. V praksi opažamo, da prihaja do napak v DDV obračunih posameznih držav EU, zaradi prepoznega izdajanja dobropisov za vrnjeno blago in zaradi zamenjave realiziranega prometa med državami EU.

Spletnim trgovcem svetujemo, da sproti in redno urejajo nerešene zadeve v zvezi z odprtimi terjatvami, pri tem pa si lahko pomagajo tudi s sistemi za vodenje reklamacij, ki bistveno zmanjšajo in poenostavijo proces reševanja reklamacij.

 

Zmote glede davčnega potrjevanja računov

Spletni trgovci strankam omogočajo, da blago plačajo na različne načine in sicer:

  • s plačilno oz. kreditno kartico (Visa, Mastercard…),
  • preko sistema PayPal,
  • po predračunu
  • z gotovino po povzetju
  • z moneto.

Izmed vseh zgoraj naštetih načinov plačil ni potrebno davčno potrditi tistih računov, ki jih stranka plača po predračunu ali preko sistema PayPal. V izogib dilemam katere račune je potrebno davčno potrditi je najbolj enostavno, da spletni trgovec davčno potrdi vse izdane račune.

Več o spletni prodaji in davčnem potrjevanju računov lahko preberete v članku Spletni trgovci ne pozabite na davčne blagajne!

 

Nepoznavanje pravil glede DDV registracije v drugi državi EU

Spletni trgovci, ki svojo dejavnost širijo tudi izven mej Slovenije morajo biti pozorni na pravila glede DDV registracije v državi kamor prodajajo blago. Za slovenske spletne trgovce so najbolj zanimive predvsem naslednje države: Nemčija, Italija, Avstrija, Francija, Velika Britanija in Španija. Najpogosteje nastane obveznost za DDV registracijo v drugi državi EU takrat, ko spletni trgovec:

a.       preseže predpisan prag v določeni državi EU, ki velja pri dobavi blaga na daljavo končnim potrošnikom ali

b.       vzpostavi zaloge blaga v določeni državi EU, iz katerega potem pošilja blago končnim potrošnikom.

Običajno spletni trgovci dobro poznajo pravila glede obvezne DDV registracije v drugi državi EU, če presežejo predpisan prag za dobavo blaga na daljavo. Manj pa poznajo pravila glede obvezne DDV registracije zaradi vzpostavitve zalog blaga v drugi državi EU. Spletni trgovec, ki načrtuje vzpostavitev zalog v drugi državi EU, naj preveri ali vzpostavitev zalog pomeni tudi obvezno DDV registracijo v tej državi. Nekatere države EU omenjeno pravilo dosledno preverjajo. Takšna država je Nemčija. Spletni trgovec, ki vzpostavi zaloge v skladišču na ozemlju Nemčije in zamudi s postopkom registracije za namene DDV, lahko tvega visoko kazen oz. globo.

Glede postopkov registracije in posebnosti pri poročanju za namene DDV v Nemčiji in Avstriji smo pisali v članku DDV in spletna prodaja blaga v Nemčiji in Avstriji na portalu Find-Info.

 

Posebnosti in ovire pri prodaji blaga preko spletnega giganta – Amazon

Nekateri podjetniki se odločijo, da blago ne bodo prodajali preko lastne spletne trgovine, pač pa bodo za prodajo blaga raje uporabili Amazon spletno trgovino. V članku Amazon in DDV smo posebej opozorili, da slovenska podjetja ne morejo prodajati blaga preko spletne trgovine Amazon UK. Nekateri podjetniki se odločijo, da bodo to oviro zaobšli tako, da ustanovijo družbo v Veliki Britaniji. Ustanovitev družbe v tujini odpira številna davčna vprašanja, kot na primer:

–          Ali se podjetje ustanovljeno v Veliki Britaniji šteje za rezidenta Slovenije in je dolžno v Sloveniji plačati davek od dohodkov pravnih oseb od vseh svetovnih dohodkov?

–          Kdaj je potrebno prijaviti poslovno enoto tujega podjetja v Sloveniji?

–          Ali je potrebno voditi poslovne knjige tako v Veliki Britaniji, kot tudi v Sloveniji?

–          Kje plačuje davke podjetje, ki je ustanovljeno v Veliki Britaniji, če vse pomembne odločitve glede poslovanja podjetja sprejema direktor podjetja, ki je rezident Slovenije?

Podjetnikom svetujemo, da se glede vseh davčnih in tudi drugih posledic ustanovitve družbe v tujini posvetujejo z davčnim strokovnjakom v Sloveniji in Veliki Britaniji.

 

Avtorica članka: Mojca Müller, preizkušena davčnica