Podjetje lahko račun za dobavljeno blago ali storitev poravna v gotovini, pri tem pa mora upoštevati določene omejitve. V tem članku bomo podali osnovna vodila, kako naj podjetje postopa pri gotovinskih plačilih. Članek obravnava samo gotovinsko poslovanje med pravnimi osebami ali fizičnimi osebami z dejavnostjo.


 

Kaj se šteje za gotovinsko plačilo?

Preden začnemo govoriti o omejitvah pri gotovinskem poslovanju, je potrebno najprej razjasniti, kaj se šteje za gotovinsko plačilo. Za gotovinsko plačilo se šteje plačilo z bankovci in kovanci. Poenostavljeno rečeno, gre za gotovinsko plačilo v vseh primerih, ko podjetje opravi plačilo za dobavljeno blago ali storitve, brez posredovanja banke oz. mimo bančnega računa.

V nadaljevanju navajamo nekaj primerov, ko ne gre za gotovinsko poslovanje:

  • Direktor podjetja ali zaposleni plača račun dobavitelja s službeno ali osebno plačilno kartico;
  • Podjetje izvede plačilo preko UPN obrazca na banki ali pošti, banka oz. pošta pa ta znesek nakaže na bančni račun dobavitelja;
  • Podjetje plača dobavljeno blago po povzetju. Podjetje plača blago z gotovino ob prevzemu pošiljke. Pošta pa, kot posrednik ta znesek nakaže na bančni račun dobavitelja.

 

Omejitve pri gotovinskem plačilu

Podjetje v prvem koraku preveri ali gre za gotovinsko ali negotovinsko plačilo. Pri negotovinskem plačilu ni nikakršnih omejitev glede zneska plačila. Pri gotovinskem plačilu pa obstajajo omejitve. Če podjetje ugotovi, da gre za gotovinsko plačilo, v naslednjem koraku preveri, iz katere države prihaja dobavitelj oz. prejemnik gotovinskega plačila. Gotovinsko plačilo za blago ali storitve dobavitelju iz Slovenije ne sme presegati zneska 420 EUR (36. člen ZDavP-2 in 23.a člen Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku). Če dobavitelj prihaja iz ene od držav EU plačilo v gotovini ne sme presegati 5.000 EUR (67. člen ZPPDFT-1). Pri gotovinskem plačilu dobavitelju iz tretje države (države, ki niso članice EU), pa mora podjetje preveriti omejitve pri gotovinskem poslovanju, ki jih določa lokalna zakonodaja tretje države.

 

Tabela: Omejitve gotovinskih plačil, ki jih izvrši slovenska pravna ali fizična oseba z dejavnostjo, glede na to iz katere države prihaja prejemnik plačila oz. dobavitelj blaga ali storitve.

Prejemnik plačila oz. dobavitelj blaga ali storitve
Omejitev v znesku
Zakonske omejitve
Globe
Pravna oseba ali fizična oseba z dejavnostjo (s.p.) s sedežem v Sloveniji
420  EUR
36. člen ZDavP-2 in 23.a člen Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
Pravna oseba: od 1.200 do 15.000 EUR
Fizična oseba z dejavnostjo (s.p.): od 800 do 10.000 EUR
Odgovorna oseba: od 400 oz. 600 EUR do 4.000 EUR.
Pravna oseba ali fizična oseba z dejavnostjo s sedežem v državi EU
5.000 EUR
67. člen ZPPDFT-1
Pravna oseba: od 12.000 do 120.000 EUR
Fizična oseba z dejavnostjo (s.p.): od 4.000 do 40.000 EUR
Odgovorna oseba: od 800 do 4.000 EUR.
Pravna oseba ali fizična oseba z dejavnostjo s sedežem v tretji državi
?
Potrebno preveriti kakšne omejitve obstajajo glede gotovinskega poslovanja v lokalni zakonodaji tretje države.
Potrebno preveriti omejitve v lokalni zakonodaji tretje države.

 

Podjetja, ki želijo na različne načine zaobiti omejitve glede gotovinskega poslovanja, naj bodo pozorna na to, da umetno drobljenje računa na več manjših zneskov, ali drobljenje gotovinskih plačil, še vedno pomeni kršenje pravil glede gotovinskega poslovanja.

Zakonodajalec je za kršitelje določb o gotovinskem poslovanju določil visoke globe. Visoke globe navadno vzpodbudijo podjetja, da spoštujejo določbe zakona. Osnovni namen zakonskih določb o gotovinskem poslovanju je, da podjetja plačila izvajajo preko ponudnikov bančnih storitev, s tem pa se zagotovi nadzor nad izvršenimi transakcijami.

 

Avtorica članka: Mojca Müller, preizkušena davčnica pri SIR

Viri: