• + 386 41 25 44 26
  • info@anova.si

  Archives for Davek od dohodka pravnih oseb

  normiranci po 1.1.2018

  Kako bodo obdavčeni »normiranci« po 1.1.2018 ?

  Kako bodo obdavčeni »normiranci« po 1.1.2018 – davčne novosti, ki jih je Ministrstvo za finance predlagalo poleti 2017, so bile z dnem 8.12.2017 objavljene v Uradnem listu RS št. 69-3267/2017. Novosti so stopile v veljavo z dnem 1.1.2018, torej veljajo za davčno leto 2018. Ministrstvo za finance je sicer napovedovalo korenite spremembe pri obdavčitvi po sistemu normiranih odhodkov, vendar so bile na koncu sprejete samo nekatere.
  VEČ
  donacije

  Davki in dobrodelnost

  Kaj imajo skupnega davki in dobrodelnost? Na prvi pogled bi lahko rekli, da davki nimajo nobene povezave z dobrodelnostjo. Pa vendar ni tako. Če se družba odloči, da bo podarila denarna sredstva v dobrodelne namene,  se mora zavedati, da takšna donacija ni davčno priznana. Vendar pa lahko družba uveljavlja olajšavo za donacije. Pri tem pa mora biti pozorna komu podarja sredstva in v kolikšnem znesku. Za lažjo predstavo v nadaljevanju navajamo primer, kako je potrebno obravnavati donacije v skladu s 1. točko 59. člena ZDDPO-2 (Uradni list RS 82-3258/2015, iz dne 3.11.2015).
  VEČ
  Mini davčna reforma 2017

  Mini davčna reforma 2017

  Mini davčna reforma 2017 – da je obdavčitev plač v Sloveniji previsoka in da je Slovenija zato nekonkurenčna v primerjavi z ostalimi evropskimi državami ve že skoraj vsak triletnik 🙂 Predlagane spremembe so  sicer določeni koraki v smeri izboljšanja davčnega sistema v Sloveniji, pa vendar gre za zelo majhne spremembe. Spremembe obdavčitve plač bodo še potrebne in to predvsem na področju obveznih socialnih prispevkov.
  O predlagani mini davčni reformi je že veliko napisanega, zato smo se odločili, da predstavimo spremembe na čim bolj pragmatičen način. Poudarili bomo predvsem tiste spremembe, ki so vsebinsko pomembne in se bodo tako ali drugače odrazile na debelini denarnice zaposlenih, podjetij in drugih.
  Predlog Mini davčne reforme 2017 se lahko sicer še spreminja, vendar na podlagi do sedaj znanih podatkov lahko pričakujemo spremembe, ki jih navajamo od prve do šeste točke tega članka.
  Vsebina članka izhaja iz predlogov zakona o spremembah in dopolnitvah:

   

  1. Sprememba dohodninske lestvice (dodan nov davčni razred s stopnjo 34%)

  Namen uvedbe dodatnega dohodninskega razreda je znižati davčno obremenitev tistih zaposlenih, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost. Za primerjavo dodajamo obe dohodninski lestvici in sicer: trenutno veljavno dohodninsko lestvico in lestvico, ki naj bi veljala od 1.1.2017 dalje.

  VEČ
  novoletna zabava in davki

  Novoletna zabava za zaposlene in davki

  Novoletna zabava za zaposlene in davki … Ste organizirali novoletno zabavo za svoje zaposlene? Če ste na to vprašanje odgovorili z »da«, potem po vsej verjetnosti veljate za vzornega delodajalca. Pa poglejmo, če ste tudi vzoren davkoplačevalec …

  V nadaljevanju podajam konkreten primer iz prakse. Podjetje je organiziralo novoletno zabavo za vse zaposlene v gostinskem lokalu. Podjetje je prejelo račun za pogostitev v višini 450 EUR + DDV za deset udeležencev zabave. Torej strošek podjetja je znašal 45 EUR na zaposlenega.

  Glede na navedeno je potrebno omenjen poslovni dogodek obravnavati z vidika treh različnih davkov.

  VEČ
  Najem kredita pri lastnem podjetju

  Najem kredita pri lastnem podjetju

  Najem kredita pri lastnem podjetju – Ste si posodili denar od svojega lastnega podjetja? Najetega kredita ne vračate? Preverite kaj vas lahko doleti! V praksi se velikokrat dogaja, da podjetniki najamejo kredit pri svojem lastnem podjetju. Seveda s takšno transakcijo ni nič narobe, če je speljana v skladu z veljavno zakonodajo in če najeti kredit tudi vračamo.

  VEČ