Novost v zvezi z oddajo nepremičnine v najem se nanaša predvsem na podaljšanje roka za vložitev izjave v skladu s 45. členom ZDDV-1. Najemodajalec in najemnik, ki želita, da se najem nepremičnine v skladu z DDV zakonodajo obravnava kot obdavčen promet, imata po novem dodaten mesec dni časa, da priglasita prej omenjeno izjavo pri FURS.

 

Oddaja nepremičnine je načeloma oproščen promet. Vendar pa je lahko tudi obdavčen promet, če je zadoščeno trem pogojem:

  • najemnik je zavezanec za DDV z veljavno ID številko za DDV in ima pravico do odbitka celotnega DDV,
  • najemnik bo nepremičnino uporabljal za opravljanje svoje obdavčene dejavnosti in
  • najemnik in najemodajalec pravočasno oddata vsak svojo izjavo v skladu s 45. členom ZDDV-1 preko spletnega portala e-Davki.

Za obdavčen promet se odločijo tisti najemodajalci, ki imajo DDV številko (torej so davčni zavezanci) in oddajajo nepremičnino najemojemalcu, ki je ravno tako davčni zavezanec in ima veljavno DDV številko.  V tem primeru si lahko najemojemalec na podlagi računa za najemnino odbije zaračunan DDV in si tako zmanjša obveznost za plačilo DDV v mesecu, ko prejme račun za najemnino.