• + 386 41 25 44 26
  • info@anova.si

  Archives for DDV

  davki in računovodstvo pri spletni prodaji

  5 pasti na katere se pogosto ujamejo spletni trgovci

  Spletna prodaja blaga se je v zadnjih nekaj letih izredno povečala. Neomejen dostop do spleta in sodobna tehnologija podjetnikom omogočata enostaven vstop na trg. Številni podjetniki oz. mikro podjetja so svojo poslovno idejo razvili ravno v okviru spletne prodaje blaga. Spletni trgovci običajno posvečajo veliko pozornosti prodaji in nabavi blaga, promocijskim aktivnostim, pozabljajo pa na pomembnost vzpostavitve sistema in notranjih kontrol v podjetju. V tokratni temi bomo povzeli nekaj ključnih težav oz. ovir, ki se pojavljajo pri poslovanju spletnih trgovcev.
  VEČ
  Oddaja nepremičnine in DDV

  Oddaja nepremičnine in DDV po 30.6.2016

  Novost v zvezi z oddajo nepremičnine v najem se nanaša predvsem na podaljšanje roka za vložitev izjave v skladu s 45. členom ZDDV-1. Najemodajalec in najemnik, ki želita, da se najem nepremičnine v skladu z DDV zakonodajo obravnava kot obdavčen promet, imata po novem dodaten mesec dni časa, da priglasita prej omenjeno izjavo pri FURS.

   

  Oddaja nepremičnine je načeloma oproščen promet. Vendar pa je lahko tudi obdavčen promet, če je zadoščeno trem pogojem:

  • najemnik je zavezanec za DDV z veljavno ID številko za DDV in ima pravico do odbitka celotnega DDV,
  • najemnik bo nepremičnino uporabljal za opravljanje svoje obdavčene dejavnosti in
  • najemnik in najemodajalec pravočasno oddata vsak svojo izjavo v skladu s 45. členom ZDDV-1 preko spletnega portala e-Davki.

  Za obdavčen promet se odločijo tisti najemodajalci, ki imajo DDV številko (torej so davčni zavezanci) in oddajajo nepremičnino najemojemalcu, ki je ravno tako davčni zavezanec in ima veljavno DDV številko.  V tem primeru si lahko najemojemalec na podlagi računa za najemnino odbije zaračunan DDV in si tako zmanjša obveznost za plačilo DDV v mesecu, ko prejme račun za najemnino.

  VEČ
  verizni_posli_in_DDV

  Verižni posli in DDV

  Verižni posli in DDV –  pri mednarodnem poslovanju z blagom se družbe velikokrat znajdejo v situaciji, ko so del verige zaporednih preprodaj blaga. V nadaljevanju bomo na praktičnem primeru iz prakse predstavili verižni posel, ki se odvija med štirimi različnimi davčnimi zavezanci, s samo enim premikom blaga od prvega k zadnjemu udeležencu verige preprodaj.

  VEČ
  novoletna zabava in davki

  Novoletna zabava za zaposlene in davki

  Novoletna zabava za zaposlene in davki … Ste organizirali novoletno zabavo za svoje zaposlene? Če ste na to vprašanje odgovorili z »da«, potem po vsej verjetnosti veljate za vzornega delodajalca. Pa poglejmo, če ste tudi vzoren davkoplačevalec …

  V nadaljevanju podajam konkreten primer iz prakse. Podjetje je organiziralo novoletno zabavo za vse zaposlene v gostinskem lokalu. Podjetje je prejelo račun za pogostitev v višini 450 EUR + DDV za deset udeležencev zabave. Torej strošek podjetja je znašal 45 EUR na zaposlenega.

  Glede na navedeno je potrebno omenjen poslovni dogodek obravnavati z vidika treh različnih davkov.

  VEČ
  Spremembe davčne zakonodaje

  Predvidene davčne spremembe v letu 2016

  Predvidene davčne spremembe v letu 2016 podjetjem in lastnikom podjetij zagotovo ne bodo v spodbudo. Pričakuje se znižanje stopnje olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj, ter olajšave za investiranje v opremo in neopredmetena sredstva. Predvideva se tudi ukinitev oprostitve plačila dohodnine od dobička iz kapitala, doseženega po 20 letih lastništva kapitala.

  Objavljeni pa so tudi predlogi sprememb zakonov, ki bodo v določeni meri razbremenili podjetja in zaposlene. Kot smo že pisali v našem članku »Spremembe DDV pri uvozu blaga« bodo v bodoče uvozniki razbremenjeni plačila DDV neposredno ob uvozu blaga. Plačilo DDV ob uvozu blaga se bo izvedlo kot obračunska operacija pri mesečni oddaji DDV obrazca. Predvideva pa se tudi posebna davčna obravnava nagrajevanja delavcev. Pod določenimi pogoji dohodki za uspešnost zaposlenih naj nebi bili obremenjeni s prispevki, dohodnina pa naj bi se plačala samo od polovice dohodka za uspešnost zaposlenega.

  VEČ

  SPREMEMBE DDV PRI UVOZU BLAGA

  Spremembe DDV pri uvozu blaga – Od 1.7.2016 dalje DDV pri uvozu blaga samo še administrativna operacija in ne več finančna obremenitev za uvoznike blaga. Plačilo DDV ob uvozu blaga naj bi se plačeval preko mesečnega (oz. trimesečnega) DDV obračuna in ne več kot dajatev v trenutku uvoza blaga.
  Vlada RS je 24.8.2015 sprejela Predlog zakona o spremembah Zakona o davku na dodano vrednost (odslej ZDDV-1), kjer se načrtuje, da se DDV ob uvozu blaga naj nebi plačeval v trenutku uvoza kot dajatev (tako kot je to veljalo do sedaj), pač pa bi se
  plačilo DDV opravilo na podlagi tako imenovane samoobdavčitve v mesečnem (oz. trimesečnem) obračunu DDV.

  VEČ