• + 386 41 25 44 26
  • info@anova.si

  Archives for popoldanski s.p.

  Reforma trga dela 2017

  Bo nova delovna zakonodaja zajezila »normiranstvo« v Sloveniji?

  Bo nova delovna zakonodaja zajezila »normiranstvo« v Sloveniji? Pred dnevi smo za portal Find-Info pripravili članek z naslovom Bo leto 2017 prineslo reformo trga dela?. Pri pregledu predlogov treh relevantnih zakonov lahko mirno zaključimo, da predlagane spremembe zagotovo ne moremo označiti za reformo trga dela.
  Predlogi delovne zakonodaje stremijo predvsem k aktivaciji brezposelnih oseb in zajezitvi »normiranstva« oz. dela preko civilnih pogodb. Predlogi so odgovor na težave v zvezi z zagotovitvijo zadostnega števila slovenskih delavcev, ob načrtovanem prihodu tujih investitorjev. Predlagane spremembe že upoštevajo tudi pozitivni gospodarski trend v smislu, da se breme zagotovitve večje socialne varnosti delavcev delno prerazporedi iz države na podjetja.

   

  VEČ
  popoldanski s.p. prispevki 2017

  Prispevki za popoldanski s.p. 2017

  Prispevki za popoldanski s.p. 2017 – z obdobjem januar 2017 je začela veljati spremenjena višina pavšalnih prispevkov za popoldanski s.p. Spremenil se je znesek prispevka za poškodbe in poklicne bolezni iz 8,17 EUR na 8,31 EUR, ter prispevek za zdravstveno zavarovanje iz dosedanjih 24,50 EUR na 24,93 EUR. To pomeni, da bodo popoldanski s.p.-ji plačevali prispevke za zdravstveno zavarovanje (prispevek ZZ) od 1.1.2017 v skupnem znesku 33,24 EUR. Prispevek za pokojninsko zavarovanje (prispevek PIZ) se je povišal iz dosedanjih 32,20 EUR na 32,43 EUR.
  VEČ
  5 dni za plačilo davkov in prispevkov

  5 dni več časa za plačilo davkov in prispevkov

  Po novem bomo imeli 5 dni več časa za plačilo davkov in prispevkov. S 1.1.2017 začnejo veljati spremenjene določbe Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki zavezancem oz. plačnikom davka omogočajo 5-dnevno podaljšanje roka za plačilo določenih davkov in prispevkov.
  Sprememba se nanaša na vsa plačila obračunanega davčnega odtegljaja ter prispevkov za socialno varnost, od izplačil dohodkov po 1.1.2017.
  Odlog plačila davkov in prispevkov se nanaša na vse tiste dohodke, za katere davščine obračunamo na obrazcih REK in ODO-1.
  VEČ
  poslovni račun s.p.

  Poslovni račun za s.p. ni več obvezen

  Ločen poslovni račun za s.p. od 15.12.2015 ni več obvezen (37. člen Zakona o davčnem postopku ; Uradni list RS 91/2015 30.11.2015). Namen zakonodajalca je bil znižanje stroškov s.p., vendar po naši oceni je bila ta poteza zakonodajalca nepremišljena in ne prinaša pomembnih koristi samostojnim podjetnikom. V nadaljevanju navajamo vsaj tri razloge zakaj ukinitev poslovnega računa samostojnega podjetnika ni smiselna in ne prinaša pomembnih finančnih koristi samostojnim podjetnikom. Izjema so tisti samostojni podjetniki, ki ugotavljajo davčno osnovo po sistemu normiranih odhodkov.
  VEČ
  prispevki za popoldanski s.p. 2016

  Prispevki za popoldanski s.p. od 1.1.2016

  Prispevki za popoldanski s.p. od 1.1.2016 – z obdobjem januar 2016 je začela veljati spremenjena višina pavšalnih prispevkov za popoldanski s.p. Spremenil se je znesek prispevka za poškodbe in poklicne bolezni iz 8,18 EUR na 8,17 EUR, ter prispevek za zdravstveno zavarovanje iz dosedanjih 24,54 EUR na 24,50 EUR. To pomeni, da bodo popoldanski s.p.-ji plačevali prispevke za zdravstveno zavarovanje (prispevek ZZ) od 1.1.2016 v skupnem znesku 32,67 EUR. Prispevek za pokojninsko zavarovanje (prispevek PIZ) ostaja enak in sicer 32,20 EUR.

  VEČ