Spletni trgovci ne pozabite na davčne blagajne! Tudi tisti, ki prodajate izdelke preko spletne trgovine se ne morete izogniti davčnemu potrjevanju računov oziroma davčnim blagajnam. V nadaljevanju bomo podrobno razložili v katerih primerih internetne prodaje je potrebno izdane račune potrditi pri FURS.

Spletna trgovina deluje nekoliko drugače kot klasična trgovina, bistvena razlika je predvsem v tem, da trgovec in kupec nimata neposrednega stika, pač pa komunikacija teče preko internetne aplikacije ali elektronske pošte. Spletni trgovec navadno ne prejme gotovine direktno od kupca (stranke). Ravno zaradi drugačnega načina prodaje se pojavlja vprašanje oziroma dvom, ali je takšna prodaja oziroma izdaja računov dejansko zavezana k davčnem potrjevanju računov.

Odgovor je DA in NE… odvisno od tega kako je račun plačan. V nadaljevanju bomo razložili kako mora spletni trgovec ravnati pri vsakem od načinov plačila.