• + 386 41 25 44 26
  • info@anova.si

  Archives for Ustanovitev podjetja

  Prispevki za popoldanski s.p. 2019

  Prispevki za popoldanski s.p. 2019 – z januarjem 2019 je začela veljati spremenjena višina pavšalnih prispevkov za popoldanski s.p. Spremenila sta se zneska prispevka za zdravstveno zavarovanje, in sicer: prispevek za poškodbe in poklicne bolezni se je povečal iz 8,59 EUR na 8,88 EUR, prispevek za zdravstveno zavarovanje pa iz dosedanjih 25,78 EUR na 26,65 EUR. Skupni prispevki za zdravstveno zavarovanje (prispevek ZZ) bodo tako v letu 2019 znašali 35,53 EUR. Prispevek za pokojninsko zavarovanje (prispevek PIZ) znaša za prve tri mesece leta 2019 natančno 33,01 EUR. Višina prispevka od aprila dalje še ni znana.
  VEČ
  Prispevki 2018

  Prispevki za popoldanski s.p. 2018

  Prispevki za popoldanski s.p. 2018 – z januarjem 2018 je začela veljati spremenjena višina pavšalnih prispevkov za popoldanski s.p. Spremenila sta se zneska prispevka za zdravstveno zavarovanje, in sicer: prispevek za poškodbe in poklicne bolezni se je povečal iz 8,31 EUR na 8,59 EUR, prispevek za zdravstveno zavarovanje pa iz dosedanjih 24,93 EUR na 25,78 EUR.  Skupni prispevki za zdravstveno zavarovanje (prispevek ZZ) bodo tako v letu 2018 znašali 34,37 EUR. Prispevek za pokojninsko zavarovanje (prispevek PIZ) znaša za prve tri mesece leta 2018 natančno 33,01 EUR. Višina prispevka od aprila dalje še ni znana.
  VEČ
  DDV in oddaja sob preko portalov Booking in Airbnb

  Oddajate sobo preko portalov Booking ali Airbnb? Ne pozabite na DDV!

  Oddajate sobo preko portalov Booking ali Airbnb? Ne pozabite na DDV! Oddaja sob preko portalov Booking ali Airbnb zahteva tudi obračun DDV, ter plačilo DDV obveznosti. Preden začne posameznik z oddajo sobe preko portalov Booking ali Airbnb, si mora ustrezno urediti status. Posameznik lahko dejavnost oddaje sob opravlja kot registrirani sobodajalec ali kot samostojni podjetnik. Ne glede na status posameznika pa je oddaja sob preko portalov Booking ali Airbnb dejavnost, ki je vsaj delno obdavčena z DDV.
  VEČ
  otroški dodatek

  Kako CSD-ji vrednotijo vrednostne papirje, kot eno od osnov pri določanju otroškega dodatka?

  Kako CSD-ji vrednotijo vrednostne papirje, kot eno od osnov pri določanju otroškega dodatka? V tokratnem članku bi radi opozorili na nesmiselno ocenjevanje vrednostnih papirjev, ki jih imajo v lasti prosilci otroškega dodatka. V nadaljevanju bomo povzeli konkreten primer enega od staršev, ki je pri Centru za socialno delo (v nadaljevanju CSD) zaprosil za otroški dodatek.
  VEČ
  donacija in DDPO

  Donacija gasilskemu društvu

  Donacija gasilskemu društvu – družba, ki se odloči, da bo podarila denarna sredstva (lahko tudi sredstva v naravi) gasilskemu društvu, mora biti pozorna, da takšno transakcijo pravilno obravnava z vidika Davka od dohodkov pravnih oseb (v nadaljevanju DDPO). V nadaljevanju članka bomo konkretno na primeru predstavili možne situacije, ki lahko nastanejo pri družbi, ki koristi olajšavo za donacije.
  VEČ
  računovodja

  6 korakov kako izberete kvalitetnega računovodjo

  6 korakov kako izberete kvalitetnega računovodjo – v Sloveniji se lahko z računovodskimi storitvami ukvarja praktično vsak, ki ima pet minut časa 🙂 Na tem področju ni nobenih pomembnih omejitev, ki bi omejevale opravljanje storitev kot so računovodstvo in davčno svetovanje. V vsakem manjšem mestu lahko najdete vsaj pet računovodskih servisov in še vsaj dve »gospe«, ki v popoldanskem času opravljajo računovodske storitve za svoje znance in družinske prijatelje.

  Skratka podjetnik, ki se odloča za samostojno podjetniško pot ima na voljo veliko ponudb za vodenje računovodstva. Vendar le nekatere ponudbe omogočajo kvalitetno podporo za nadaljnji razvoj podjetja.

  V nadaljevanju navajamo šest pomembnih dejstev, ki lahko podjetniku pomagajo, da izbere kvalitetne računovodske storitve oz. računovodjo:

   

  VEČ

  Amazon in DDV

  Številna podjetja razmišljajo, da bi svoje izdelke prodajala preko Amazon spletne trgovine. Največ zanimanja je v zadnjem času za prodajo preko Amazon UK. V nadaljevanju bomo predstavili primere, ko se mora tuje podjetje ali podjetnik registrirati za namene DDV v Veliki Britaniji (v nadaljevanju UK). Na kratko bomo predstavili DDV sistem in postopke registracije za namene DDV v UK.

   

  Razlogi za registracijo v UK

   

  • Storitev Amazon FBA (Fulfillment by Amazon)

  Storitev Amazon FBA pomeni, da podjetje dostavi blago v lokalno Amazon skladišče. Amazon pa v celoti poskrbi za storitve skladiščenja, dostavo in prodajo blaga končnim kupcem. Blago je ves čas last podjetja.  Podjetje prejme mesečno plačilo na podlagi realizirane prodaje blaga. Plačilo je zmanjšano za znesek, ki ga zaračuna Amazon za opravljene storitve skladiščenja, prodaje in dostave blaga.

  VEČ

  Ustanovitev podjetja v UK

  Ustanovitev podjetja v UK – v zadnjem času smo prejeli kar nekaj vprašanj v zvezi z odprtjem podjetja v Veliki Britaniji (v nadaljevanju UK). Zato smo se odločili, da na kratko opišemo postopek odprtja družbe z omejeno odgovornostjo v UK (tako imenovano »private limited company«). Za lažjo predstavo bomo pri postopkih ustanovitve podjetja v UK navedli tudi vzporednice s slovensko zakonodajo, ki velja na področju ustanovitve podjetja v Sloveniji.

   

  Katere podatke potrebujete za ustanovitev podjetja v UK?

   

  Novoustanovljeno podjetje je potrebno vpisati v ustrezen register pri tako imenovanem »Companies House«. V Sloveniji ima podobno funkcijo pri registraciji podjetij agencija Ajpes.

  VEČ

  Prijava zaposlenega v obvezno zavarovanje

  Prijava zaposlenega v obvezno zavarovanje preko E-VEM – Od 1.1.2016 dalje lahko delodajalci vlagajo obrazce v zvezi s prijavo zaposlenega v obvezna zavarovanja samo preko portala E-VEM.

   

  Do kdaj je potrebno zaposlenega prijaviti v obvezno zavarovanje?

  Delodajalec mora delavca prijaviti v obvezna socialna zavarovanja  z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi, vendar najkasneje pred začetkom opravljanja dela. Če delavec tega dne iz opravičljivih razlogov ne začne z delom, mora biti prijava vložena najkasneje tistega dne, ki je kot dan nastopa dela dogovorjen v pogodbi o zaposlitvi.

  VEČ
  računovodja

  Kdo je dober računovodja?

  Kdo je dober računovodja? Ste se že kdaj vprašali, kdo je dober računovodja. Stroka bi zagotovo označila za dobrega računovodjo tistega, ki je visoko strokovno podkovan, ima veliko praktičnih izkušenj in upošteva načela poklicne etike računovodje. Podjetniki pa dobrega računovodjo vidijo nekoliko drugače kot računovodska stroka.

   

  Dober računovodja razume podjetniško razmišljanje

  Podjetniku veliko pomeni, da računovodja razume njihovo podjetniško razmišljanje. Včasih se zgodi, da sta računovodja in podjetnik na dveh bregovih. Računovodja se strogo drži pravil računovodenja in zakonodaje, podjetnik pa želi na čim bolj inovativen in stroškovno učinkovit način realizirati določeno poslovno idejo ali posel. Verjetno ste že slišali stavek računovodje: »Oprostite, ampak to pa ne gre.« Seveda, se kdaj zgodi, da so podjetnikove ideje v nasprotju z veljavno zakonodajo. V tem primeru mora računovodja ustrezno odreagirati. Velikokrat pa lahko računovodja najde ustrezno rešitev z minimalno korekcijo poteka posla in na tak način pomaga podjetniku do realizacije poslovne ideje ali posla.

  VEČ
  odprtje s.p.

  POSTOPKI ODPRTJA S.P.

  Postopki odprtja s.p. (samostojni podjetnik) – v tem prispevku navajamo osnovne korake pri odprtju s.p. Podajamo osnovne usmeritve kje lahko opravite postopke otvoritve, katere dokumente potrebujete in kakšne so omejitve pri otvoritvi s.p. oz. na kaj morate biti pozorni.

  VEČ