Davčne blagajne – z 2.1.2016 se bo začel izvajati Zakon o davčnem potrjevanju računov, ki bo skupaj z Zakonom o davčnem postopku in s Pravilnikom o izvajanju zakona o davčnem postopku uvedel sistem davčnih blagajn za tiste davčne zavezance, ki izdajajo gotovinske račune.

 

Kako bo sistem davčnih blagajn deloval?

Davčni zavezanci bodo vse gotovinske račune s pomočjo spleta potrdili v centralnem informacijskem sistemu Finančne uprave. Vse gotovinske račune bo Finančna uprava potrdila in shranila, v času postopka izdaje gotovinskega računa. Namen uvedbe davčnih blagajn je sledljivost in učinkovitost nadzora pri izdaji gotovinskih računov, ter zajezitev sive ekonomije.

Davčni zavezanec bo preko elektronske naprave potrdil račun pri Finančni upravi, ter ga izročil kupcu blaga ali storitev. Na vidnem mestu (v bližini elektronske naprave za izdajo računov) bo moral kupce informirati o obvezni izdaji gotovinskih računov, o tem, da morajo račun prevzeti in ga zadržati.

Obvezna izdaja gotovinskih računov bo kontrolirana dvojno. Prvič preko davčnega potrjevanja gotovinskih računov, torej preko sistema pri Finančni upravi in drugič preko kupcev samih. Kupci bodo imeli možnost vsak gotovinski račun preveriti, ali je bil potrjen pri Finančni upravi. Za to bo izdelana posebna mobilna aplikacija, možno pa bo račun preveriti tudi preko spletne s strani Finančne uprave.

 

Kaj štejemo za gotovinsko poslovanje? Katere gotovinske račune je potrebno potrditi pri Finančni upravi?

Kot to navaja zakon je potrebno potrditi:

 • račune, ki so plačani z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo,
 • račune plačane z drugimi načini plačila, ki niso neposredna nakazila na transakcijski račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev,
 • plačila s plačilno ali kreditno kartico, čekom in
 • druge podobne načina plačila.

V praksi to pomeni, da je potrebno potrditi vse tiste račune, ki so plačani z gotovino, plačilno ali kreditno kartico, moneto, plačilo po povzetju, preko poštne nakaznice itd..

Plačilo preko UPN obrazca direktno na račun zavezanca ne zapade pod gotovinsko poslovanje, zato davčno potrjevanje računa ni obvezno. Ravno tako velja za plačilo preko PayPal.

 

Kakšne obveznosti ima davčni zavezanec pred uvedbo davčnih blagajn?

Pred uvedbo davčnih blagajn mora zavezanec zagotoviti:

 • elektronsko napravo za izdajo računov
 • namensko digitalno potrdilo
 • popis poslovnih prostorov, v katerih bo potekalo gotovinsko poslovanje
 • popis elektronskih naprav, s pomočjo katerih se bo izdajalo gotovinske račune
 • popis fizičnih oseb, ki bodo izdajale gotovinske račune
 • sistem za številčenje gotovinskih računov (številka računa bo po novem sestavljena iz treh delov in sicer oznaka poslovnega prostora, oznaka elektronske naprave in številke računa)
 • izdelavo internega akta, kjer bodo navedene vse posebnosti v zvezi z izdajanjem gotovinskih računov (davčna uprava bo osnutek internega akta objavila na spletni strani)
 • ustrezen gotovinski račun, ki bo imel poleg že do sedaj obveznih sestavin tudi uro in minuto izdaje računa, oznako fizične osebe, EOR in ZOI številke.

 

Kaj je EOR in ZOI številka?

EOR je enkratna identifikacijska oznaka računa, ki jo kreira informacijski sistem Finančne uprave in je potrdilo, da je bil račun poslan in potrjen s strani Finančne uprave.

ZOI je zaščitna oznaka zavezanca, ki jo kreira zavezanec in služi kot potrdilo o tem, da je bil račun izstavljen resnično s strani določenega davčnega zavezanca.

 

Načini izdaje gotovinskih računov po 2.1.2016 in prehodno obdobje
 1. elektronska naprava
 2. vezana knjiga računov
 3. aplikacija »mini blagajna«

Predvideno je prehodno obdobje od 2.1.2016 do 31.12.2017, ko bodo lahko davčni zavezanci izdajali gotovinske račune še vedno preko vezane knjige računov, tako kot je to veljalo do sedaj. Pri tem pa je potrebno opozoriti, da ni možna uporaba obeh načinov (elektronska naprava in vezana knjiga računov) hkrati v istem poslovnem prostoru zavezanca.

Od 1.1.2018 bo obvezna uporaba davčnih blagajn za vse zavezance. Zato se priporoča tistim zavezancem, ki imajo veliko gotovinskih računov, da že s 2.1.2016 odločijo za izdajanje gotovinskih računov preko elektronske naprave (davčne blagajne) in se na tak način izognejo birokratskim opravilom.

Za tiste zavezance, ki imajo zelo malo gotovinskih računov, pa se priporoča ali uporaba vezane knjige (v času prehodnega obdobja) ali uporaba aplikacije »mini blagajna«. Za uporabo slednje bodo zavezanci potrebovali računalnik, dostop do interneta in namensko digitalno potrdilo.

 

Roki za uvedbo davčnih blagajn

1.12.2015 – neobvezno potrjevanje računov preko davčne blagajne (testno obdobje)

2.1.2016 – 31.12.2017 – obvezna uporaba davčnih blagajn, prehodno obdobje (uporaba vezane knjige računov ali davčne blagajne)

1.1.2018 – obvezna uporaba davčnih blagajn

Več podrobnosti v zvezi z roki za uvedbo davčnih blagajn lahko preberete na internetni strani Finančne uprave.