• + 386 41 79 30 54
  • info@anova.si

  Dejanski lastnik po ZPPDDT-1

  dejanski lastnik

  DEJANSKI LASTNIK

  Novi Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) na podlagi direktive (EU) 2015/849 uvaja pomembno novost za vse poslovne subjekte, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije. Vsi poslovni subjekti morajo ugotoviti in vzpostaviti evidenco o svojem dejanskem lastniku oz. dejanskih lastnikih in podatke o dejanskem lastniku vpisati v Register dejanskih lastnikov pri Ajpes.

   

  1. Kdo ima obveznost ugotoviti in vzpostaviti evidence o svojem dejanskem lastniku?

  Evidenco o svojem dejanskem lastniku morajo vzpostaviti vsi poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, in sicer:

  • gospodarske družbe (npr. d.o.o.)
  • zadruge,
  • društva,
  • zavodi,
  • politične stranke,
  • sindikati,
  • verske skupnosti,
  • zbornice,
  • tuji skladi, tuje ustanove in podobni pravni subjekti tujega prava.

   

  2. Komu ni potrebno urejati podatkov o dejanskih lastnikih?

  Podatkov o dejanskem lastniku ni potrebno urejati:

  1. poslovnim subjektom, pri katerih je tveganje za pranje denarja in financiranje terorizma nizko, obenem pa je lastniška struktura enostavna:
   • samostojni podjetniki posamezniki (s.p.),
   • posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost (zasebni športni delavci, poklicni športniki, zasebni zdravstveni delavci, zasebni zdravniki, odvetniki, notarji, samostojni novinarji, samozaposleni v kulturi, ribiči)
   • enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo (fizična oseba je edini lastnik in direktor d.o.o.)
   • neposredni in posredni proračunski uporabniki (ministrstva, upravne enote, vrtci, občine, sodišča, javni zavodi, dijaški domovi, zdravstveni domovi,…)
  2. poslovnim subjektom, ki kotirajo na borzi in morajo že v skladu z zakonodajo EU ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja preglednost informacij o lastništvu.

   

  3. Katere obveznosti in naloge imajo poslovni subjekti v zvezi z dejanskim lastnikom?

  Obstoječi poslovni subjekti morajo:

  1. vzpostaviti in voditi evidenco dejanskih lastnikov >>> rok: 19.11.2017
  2. vpisati podatke v register dejanskih lastnikov pri Ajpes >>> rok 19.1.2018

   

  4. Globe?

  ZPPDFT-1 v 167. členu predvideva zelo visoke globe za tiste poslovne subjekte, ki ne uredijo ali nepravilno uredijo evidence o svojem dejanskem lastniku. Za pravne osebe je predvidena globa od 6.000 EUR do 60.000 EUR, za odgovorno osebo pa od 400 EUR do 2.000 EUR.

  Več o obveznostih, ki jih imajo poslovni subjekti po ZPPDFT-1 v spletnem seminarju na portalu FIND-INFO

  Seminar in članek je za naročnike portalov IUS-INFO in FinD-INFO BREZPLAČEN!

  Spletni seminar je bil izveden dne 28.10.2017.

  KAKO VAM LAHKO POMAGAMO?

  • Za vas pripravimo interni akt – EVIDENCA DEJANSKIH LASTNIKOV.
  • V vašem imenu vpišemo podatke o dejanskem lastniku v Register dejanskih lastnikov pri Ajpes.

  Z več informacij nam pošljite vprašanje preko kontaktnega obrazca. Odgovorimo najpozneje v 24 urah!