Dolgujete FURS-u 100 EUR? Poravnajte dolg čim prej! V preteklem tednu je FURS objavil sporočilo za javnost z naslovom “Pravočasno plačilo davkov prepreči davčno izvršbo”. V praksi se dogaja, da podjetniki svoje obveznosti do FURS ne plačujejo pravočasno.

Razlogi za neplačila so različni npr. nelikvidnost, slaba organizacija pri izvajanju plačil, miselnost podjetnika “država bo že počakala”, slaba komunikacija med računovodjo in podjetnikom ipd..

Moj nasvet je sledeč, če dolgujete FURS-u samo 100 EUR, uredite plačilo takoj. Veliko več boste izgubili, če s plačilom dolga do FURS zamujate, saj boste morali v primeru izvršbe na denarna sredstva plačati tudi do dvakrat toliko kot znaša vaš dolg. V nadaljevanju navajam konkreten primer izvršbe podjetnika, ki se ukvarja z gostinsko dejavnostjo.

Podjetnik je FURS-u dolgoval cca. 100 EUR. Sledila je izvršba na denarna sredstva. V konkretnem primeru so nastali naslednji stroški izvršbe:

  • stroški sklepa o davčni izvršbi v znesku 25 EUR
  • stroški banke (strošek obračuna obr. po sklepu) 35 EUR
  • stroški banke (strošek izvršbe po sklepu) 37 EUR

Skupaj je nastalo 97 EUR stroškov izvršbe. Torej podjetnik je poleg dolga do FURS v višini 100 EUR, plačal tudi vse stroške izvršbe v višini 97 EUR.

 

Kako se lahko takšnim nevšečnostim izognete?

  • Spremenite svojo podjetniško miselnost

Vsem podjetnikom, še posebno tistim, ki začenjate svojo podjetniško pot, svetujemo, da dolgove do FURS redno poravnavate. Na tak način se boste izognili nepotrebnim stroškom izvršbe, izognili nepotrebnemu stresu ob blokadi poslovnega računa in ustvarili pozitiven odnos s FURS.

  • Bodite dobro organizirani pri izvajanju plačil

Če plačila izvajate sami, se dobro organizirajte, tako da boste vsak trenutek vedeli katere obveznosti je potrebno poravnati in do kdaj jih je potrebno poravnati. Če plačila na mesto vas izvaja računovodski servis ali druga oseba, vzpostavite nadzor in redno komunicirajte z osebo, ki izvaja plačila.

  • Ažurno spremljajte odprte postavke in preverjajte e-kartico

Če ste za vodenje računovodstva najeli zunanji računovodski servis, se dogovorite, da vam najmanj tedensko (po potrebi tudi večkrat) pošiljajo stanje odprtih postavk. Spisek odprtih postavk preverite, če je potrebno uskladite stanje in opozorite na morebitne napake. Če boste stanje preverjali tedensko, obstaja zelo majhna verjetnost, da boste z plačilom obveznosti zamudili. Če imate dostop do e-kartice na portalu e-Davki, potem lahko sami preverite ali mogoče zamujate z plačilom davkov.