Kako bodo obdavčeni »normiranci« po 1.1.2018 – davčne novosti, ki jih je Ministrstvo za finance predlagalo poleti 2017, so bile z dnem 8.12.2017 objavljene v Uradnem listu RS št. 69-3267/2017. Novosti so stopile v veljavo z dnem 1.1.2018, torej veljajo za davčno leto 2018. Ministrstvo za finance je sicer napovedovalo korenite spremembe pri obdavčitvi po sistemu normiranih odhodkov, vendar so bile na koncu sprejete samo nekatere.

 

Spremembe pri obdavčevanju podjetnikov, ki davčno osnovo ugotavljajo po sistemu normiranih odhodkov v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2)

 

Sprva je Ministrstvo za finance predlagalo šest sprememb na področju obdavčitve z normiranimi odhodki. Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2S) pa so bile sprejete le tri novosti, in sicer:

 

1. Višina odstotka normiranih odhodkov ostaja na enaki ravni, kot do sedaj, torej 80% realiziranih prihodkov. Po novem pa bodo normirani odhodki omejeni še z absolutnim zneskom. Maksimalni normirani odhodki znašajo 40.000 EUR oz. 80.000 EUR pri podjetnikih, ki imajo obvezno zavarovano vsaj eno osebo za polni delovni čas, najmanj 5 mesecev v koledarskem letu.

 

Primer A: Koliko znaša dohodnina pri podjetniku, ki davčno osnovo ugotavlja po sistemu normiranih odhodkov, če v posameznem letu doseže 54.000 EUR prihodkov in nima drugih zaposlenih? Koliko znaša dohodnina po pravilih za leto 2017 in koliko za leto 2018?

 

Leto 20172018
Realizirani prihodki54.000 EUR54.000 EUR
Normirani odhodki43.200 EUR40.000 EUR
Davčna osnova10.800 EUR14.000 EUR
Dohodnina2.160 EUR2.800 EUR

V letu 2018 bo podjetnik ob enaki višini prihodkov plačal 640 EUR več dohodnine, v primerjavi z letom 2017. Nova pravila namreč poleg odstotka normiranih odhodkov določajo še omejitev z absolutnim zneskom.

 

Za tiste normirance, ki na letni ravni dosežejo do 50.000 EUR prihodkov, tudi po 1.1.2018 ne bo sprememb v višini obdavčitve z dohodnino.

 

2. Dodan je nov pogoj, ki določa kdaj mora podjetnik obvezno izstopiti iz sistema ugotavljanja davčne osnove po normiranih odhodkih. Podjetnik mora obvezno izstopiti iz sistema, če v dveh zaporednih letih doseže povprečno 150.000 EUR prihodkov. Povedano drugače, podjetnik obvezno izstopi iz sistema normiranih odhodkov, če v dveh zaporednih letih skupno preseže 300.000 EUR prihodkov.

 

Primer B: Podjetnik je v letu 2016 dosegel 170.000 EUR prihodkov, v letu 2017 pa 131.000 EUR. Ali mora podjetnik v letu 2018 izstopiti iz sistema ugotavljanja davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov?

Da, podjetnik mora v letu 2018 izstopiti iz sistema ugotavljanja davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov. Podjetnik je v povprečju dosegel 150.500 EUR prihodkov letno oz. 301.000 EUR v dveh letih, kar je več kot določa izstopni pogoj. V letu 2018 mora podjetnik davčno osnovo ugotavljati na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov.

3. V primeru povezanih oseb se bodo prihodki povezanih oseb seštevali, pri tem pa lahko podjetnik vedno dokazuje, da je njegova konkretna situacija pristna in da gre za tehtne poslovne razloge. Dokazno breme nosi podjetnik.

 

Primer C: Podjetnik ima v lasti in upravljanju družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Podjetnik preko d.o.o. v povprečju ustvari 350.000 EUR prihodkov letno. Žena podjetnika želi v letu 2018 ustanoviti normirani s.p. Ali lahko žena pri FURS priglasi ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov? 

Da, žena lahko priglasi ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov, vendar samo pod pogojem, da lahko dokaže, da ne gre za vzpostavitev umetne sheme poslovanja, samo z namenom, da se zagotovi ugodnejša davčna obravnava (npr. prelivanje dela prihodkov d.o.o. na normirani s.p.)

 

Tabela: Povzetek sprememb ZDoh-2, ki se nanašajo na sistem obdavčitve po normiranih stroških (pravila, ki veljajo po 1.1.2018, v primerjavi s pravili, ki so veljala do 31.12.2017)

 

Veljavnost Do 31.12.2017Od 1.1.2018 dalje
Višina davčno priznanih normiranih odhodkov v absolutnem zneskuNi omejitev.Normirani odhodki znašajo maksimalno 40.000 EUR oz. 80.000 EUR, pri podjetnikih, ki imajo obvezno zavarovano vsaj eno osebo, za polni delovni čas najmanj 5 mesecev v koledarskem letu.
Povezane osebeNi omejitev.V primeru povezanih oseb se prihodki seštevajo, obvezen izstop iz sistema.
Pogoj za izstop iz sistemaZavezanec izstopi iz sistema, če dve zaporedni leti preseže prihodke v višini 50.000 EUR oz. 100.000 EUR.Zavezanec izstopi iz sistema, če v dveh zaporednih preteklih letih dosega povprečne prihodke, ki presegajo znesek 150.000 EUR.

 

Spremembe pri obdavčenju podjetij, ki  davčno osnovo ugotavljajo po sistemu normiranih odhodkov v skladu z ZDDPO-2

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2O) je podjetjem, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov ravno tako prinesel tri spremembe, in sicer:

  • pri ugotavljanju pogojev za obdavčitev z normiranimi odhodki se upoštevajo tudi prihodki povezanih oseb, za povezane osebe se štejejo tudi bratje in sestre;
  • normirani odhodki ostajajo v višini 80% realiziranih prihodkov, dodatno pa so omejeni še z absolutnim zneskom, in sicer 40.000 EUR oz. 80.000 EUR;
  • obvezen izstop iz sistema, če podjetje v dveh zaporednih letih v povprečju preseže 150.000 EUR, prihodkov ugotovljenih po računovodskih predpisih.

 

Avtorica članka: Mojca Müller, preizkušena davčnica pri SIR

 

Viri: