Kako CSD-ji vrednotijo vrednostne papirje, kot eno od osnov pri določanju otroškega dodatka? V tokratnem članku bi radi opozorili na nesmiselno ocenjevanje vrednostnih papirjev, ki jih imajo v lasti prosilci otroškega dodatka. V nadaljevanju bomo povzeli konkreten primer enega od staršev, ki je pri Centru za socialno delo (v nadaljevanju CSD) zaprosil za otroški dodatek.

 

Primer iz prakse…

 

Na podlagi vloge za otroški dodatek je starš prejel odločbo o upravičenosti do otroškega dodatka. V odločbi je bilo natančno navedeno, katero premoženje družine je CSD upošteval pri izračunu otroškega dodatka. Ena izmed naštetih postavk so bili tudi vrednostni papirji enega od staršev. V konkretnem primeru je šlo za vrednostne papirje družbe, ki jih je starš prejel že kot otrok v času privatizacije družbenega premoženja v Sloveniji. Po oceni CSD-ja naj bi bili konkretni vrednostni papirji vredni cca. 2.200 EUR. Starš je po prejemu odločbe poklical prvo poslovalnico, ki se ukvarja z nakupom in prodajo vrednostnih papirjev in ugotovil sledeče:

  • s konkretnimi vrednostnimi papirji se na borzi ne trguje že skoraj deset let in
  • za konkretne vrednostne papirje ni kupca.

Kako je možno, da vrednostne papirje, ki ne kotirajo na borzi in jih praktično ni možno prodati nikomur, CSD oceni na vrednost 2.200 EUR?

 

Kako CSD ocenjuje vrednost vaših vrednostnih papirjev?

 

Odgovor na to vprašanje smo našli v 7. členu Pravilnika o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve denarne socialne pomoči (v nadaljevanju pravilnik). Kot je navedeno v pravilniku se pri vrednostnem papirju, ki ne kotira na borzi, in njegova tržna vrednost ni znana, upošteva njihova knjigovodska vrednost, izračunana iz podatkov iz bilance stanja delniške družbe.

 

Iz konkretnega primera lahko sklepamo, da država šteje za premoženje posameznika nekaj, kar nima praktično nobene vrednosti. Povedano drugače, vrednostni papirji, ki se jih ne da zamenjati za denar, nimajo za posameznika nobene sedanje in tudi ne bodoče vrednosti. Navedeno bi morala pri svojih izračunih upoštevati tudi država.

 

Kaj storiti, če ne žalite, da vam “nekoristini” vrednostni papirji znižujejo višino otroškega dodatka?

 

Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s prodajo vrednostnih papirjev, v takšnem primeru svetujejo, da se starš vrednostnim papirjem odpove z izbrisom pri Centralni klirinški depotni družbi (KDD). Samo na tak način CSD »nekoristnih« vrednostnih papirjev ne bo zajemal v osnovo za določanje otroškega dodatka.

 

Avtorica članka:

Mojca Müller