Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) samostojnim podjetnikom omogoča:

 1. Izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka,
 2. oprostitev plačila obveznih socialnih prispevkov in
 3. oprostitev plačila akontacije dohodnine.

Gradivo daje odgovore na nekaj ključnih vprašanj, in sicer:

 • Kateri samostojni podjetniki so upravičeni do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila socialnih prispevkov?
 • Katere pogoje mora samostojni podjetnik izpolnjevati, da je upravičen do izplačila?
 • Koliko znaša mesečni temeljni dohodek?
 • Kakšen je tehnični postopek za oddajo vloge?
 • Kakšen je rok za vložitev vloge?
 • Kdaj lahko samostojni podjetnik pričakuje prejem mesečnega temeljnega dohodka na TRR?
 • Kakšni so pogoji za vračilo mesečnega temeljnega dohodka in prispevkov?
 • Katere obroke akontacije dohodnine za leto 2020 lahko samostojni podjetnik izpusti?

Gradivo je prosto dostopno na tej povezavi:

Predstavitev_s.p._covid-19 ANOVA

Gradivo smo posodobili na podlagi novele ZIUZEOP-A, ki je začela veljati s 1.5.2020. Več na povezavi:

Predstavitev s.p. Covid-19 -ANOVA – Drugi protikorona paket