• + 386 41 79 30 54
  • info@anova.si

  Nemčija

  Nemcija - ustanovitev podjetja

  NEMČIJA - ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo v Nemčiji (GmbH)

  Nemčija – slovenskim podjetjem in posameznikom, ki želijo razširiti svoje poslovanje v Nemčijo uredimo vse potrebno za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo (GmbH – Gesellschaft mit beschrankter).

   

  Osnovni podatki o postopku ustanovitve družbe v Nemčiji

  – Celoten postopek ustanovitve poteka pri notarju v Stuttgartu. Sedež podjetja se lahko po ustanovitvi prenese tudi v drugo mesto v Nemčiji (pomembno zaradi davka od dohodka iz dejavnosti);

  – Notar uredi akt o ustanovitvi, ki ga podpiše ustanovitelj ali pooblaščena oseba;

  – Fizična prisotnost ustanovitelja pri postopkih ustanovitve podjetja ni potrebna, pod pogojem, da za to pooblasti drugo osebo (npr. enega od naših svetovalcev v Nemčiji). Pooblastilo mora biti notarsko overjeno;

  – Po podpisu akta o ustanovitvi je potrebno vplačati osnovni kapital v višini najmanj 12.500 EUR (torej najmanj polovico osnovnega kapitala). Za nakazilo zneska obveznega osnovnega kapitala omogočamo, da uporabite naš depozitni račun v Nemčiji;

  – Ko je znesek osnovnega kapitala nakazan na bančni račun v Nemčiji, je potrebno potrdilo o nakazilu minimalnega zneska osnovnega kapitala predložiti notarju;

  – Po predložitvi dokazila se začnejo zaključni postopki odprtja podjetja z vpisom v poslovni register.

   

  Ostali pomembni podatki

  Lastnik podjetja v Nemčiji je lahko fizična oseba ali pravna oseba. Pri tem pa obstajajo pomembne davčne razlike:

  – če je lastnik podjetja fizična oseba, je potrebno ob morebitnem nakazilu dividend plačati davčni odtegljaj v Nemčiji,

  – če je lastnik nemškega podjetja slovensko podjetje, pa lahko slovensko podjetje koristi oprostitev odtegljaja v Nemčiji po mednarodni pogodbi o izogibanju dvojne obdavčitve.

   

  Poleg določitve lastništva je obvezna tudi določitev direktorja podjetja.

  Celoten postopek ustanovitve traja približno od 4 do 6 tednov.

   

  Katere podatke potrebujemo za začetek ustanovitve podjetja?

  Ob ustanovitvi podjetja v Nemčiji bomo potrebovali naslednje podatke:

  • naziv lastnika in direktorja podjetja, ter kopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
  • naziv podjetja (vsaj tri različne možnosti),
  • dejavnost podjetja,
  • sedež podjetja (uredimo mi)
  • informacija o tem kolikšna višina osnovnega kapitala bo vplačana ob ustanovitvi
  • če družbo ustanavlja slovenska družba, potrebujemo izpis iz poslovnega registra in akt o ustanovitvi podjetja.

   

  Davki

  Družba z omejeno odgovornostjo v povprečju plačuje davek od dobička v višini 29,72% od davčne osnove. Družba plačuje tri različne davke in sicer:

   

  • Davek od dohodka iz dejavnosti (Gewerbesteuer) – med 7 % in 17,15 % (gre za davek, ki ga pobira posamezna zvezna dežela);

   

  • Davek od dohodkov pravnih oseb (Körperschaftsteuer) – 15 % od dobička podjetja (gre za podoben davek kot je v Sloveniji davek od dohodkov pravnih oseb 19 %);

   

  • Solidarnostni prispevek (Solidaritätszuschlag) – cca. 0,825 % od dobička podjetja oz. 5,5 % od davka od dohodkov pravnih oseb.

   

  Podjetja v Nemčiji plačujejo tudi davek na dodano vrednost, ki znaša 19% (splošna stopnja) in 7% (znižana stopnja).