• + 386 41 25 44 26
  • info@anova.si

  NOVICE

  Regres za letni dopust v letu 2020

  Regres 2020

  Regres 2020 – delodajalci morajo izplačati regres za letni dopust delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, najmanj v višini minimalne plače. Rok izplačila regresa v letu 2020 je do 1.7.2020. Izjemoma se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, ki pa mora biti najkasneje do 1.11.2020. V nadaljevanju navajamo osnovne podatke v zvezi z regresom za letni dopust.

   

  Minimalni znesek regresa za leto 2020: 940,58 EUR (minimalna bruto plača v RS)

  Maksimalen znesek regresa za leto 2020, ki se ne všteva v davčno osnovo: 100% zadnje znane povprečne mesečne plače v Sloveniji po zadnjem podatku SURS (trenutno 1.937,21 EUR)

  Navedeno pomeni, da do zneska 100% zadnje znane povprečne mesečne plače v Sloveniji, ni potrebno obračunati socialnih prispevkov in akontacije dohodnine. V primeru, da je izplačani regres višji od zneska zadnje znane povprečne mesečne plače v Sloveniji, se tako prispevki za socialno varnost kot dohodnina plačujejo od zneska (razlike), ki presega višino povprečne plače.

   

  Delavci, ki imajo pravico izrabe sorazmernega dela letnega dopusta, so upravičeni le do sorazmernega dela regresa.

   

  V nadaljevanju navajamo dva primera pri izračunu višine regresa za letni dopust:

   

  Primer 1:  Delavec ima sklenjeno pogodbo za polovični delovni čas

  Delavec je sklenil delovno razmerje z delodajalcem za polovični delovni čas (20 ur tedensko) za obdobje od 1.2.2020 do 31.12.2020. Delodajalec se je odločil, da bo v letu 2020 izplačal regres v višini minimalne plače. Koliko regresa pripada delavcu v letu 2020?

  Delavcu, ki je sklenil pogodbo za polovični delovni čas, pripada le polovica regresa za letni dopust. Zaradi sklenitve pogodbe s 1.2.2020 mu pripada le sorazmerni del polovice regresa. Delavcu pripada regres v višini 431,10 EUR (11/12 * (940,58 EUR/2)).

   

  Primer 2:  Delavka je na starševskem dopustu zaradi nege otroka

  Delavka ima sklenjeno delovno razmerje z delodajalcem za nedoločen čas (40 ur tedensko). Do 31.8.2020 je delavka na starševskem dopustu. Delavka bo po končanem starševskem dopustu izkoristila tudi pravico do krajšega delovnega časa zaradi starševstva. Delodajalec se je odločil, da bo v letu 2020 izplačal regres v višini minimalne plače. Koliko regresa pripada delavki v letu 2020?

  Delavki, ki je na starševskem dopustu pripada celoten znesek regresa. Prav tako ji celoten znesek regresa pripada tudi za čas, ko dela polovični delovni čas zaradi starševstva. Delavki pripada regres v višini 940,58 EUR.

   

  Avtor članka: Toni Šikonja, Anova

   

  VEČ
  mega protikorona zakon za s.p.

  Kako lahko samostojni podjetnik uveljavlja ukrepe iz mega protikorona zakona?

  Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) samostojnim podjetnikom omogoča:

  1. Izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka,
  2. oprostitev plačila obveznih socialnih prispevkov in
  3. oprostitev plačila akontacije dohodnine.

  Gradivo daje odgovore na nekaj ključnih vprašanj, in sicer:

  • Kateri samostojni podjetniki so upravičeni do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila socialnih prispevkov?
  • Katere pogoje mora samostojni podjetnik izpolnjevati, da je upravičen do izplačila?
  • Koliko znaša mesečni temeljni dohodek?
  • Kakšen je tehnični postopek za oddajo vloge?
  • Kakšen je rok za vložitev vloge?
  • Kdaj lahko samostojni podjetnik pričakuje prejem mesečnega temeljnega dohodka na TRR?
  • Kakšni so pogoji za vračilo mesečnega temeljnega dohodka in prispevkov?
  • Katere obroke akontacije dohodnine za leto 2020 lahko samostojni podjetnik izpusti?

  Gradivo je prosto dostopno na tej povezavi:

  Predstavitev_s.p._covid-19 ANOVA

  Gradivo smo posodobili na podlagi novele ZIUZEOP-A, ki je začela veljati s 1.5.2020. Več na povezavi:

  Predstavitev s.p. Covid-19 -ANOVA – Drugi protikorona paket

  VEČ

  Prispevki za popoldanski s.p. 2019

  Prispevki za popoldanski s.p. 2019 – z januarjem 2019 je začela veljati spremenjena višina pavšalnih prispevkov za popoldanski s.p. Spremenila sta se zneska prispevka za zdravstveno zavarovanje, in sicer: prispevek za poškodbe in poklicne bolezni se je povečal iz 8,59 EUR na 8,88 EUR, prispevek za zdravstveno zavarovanje pa iz dosedanjih 25,78 EUR na 26,65 EUR. Skupni prispevki za zdravstveno zavarovanje (prispevek ZZ) bodo tako v letu 2019 znašali 35,53 EUR. Prispevek za pokojninsko zavarovanje (prispevek PIZ) znaša za prve tri mesece leta 2019 natančno 33,01 EUR. Višina prispevka od aprila dalje še ni znana.
  VEČ
  Prispevki 2018

  Prispevki za popoldanski s.p. 2018

  Prispevki za popoldanski s.p. 2018 – z januarjem 2018 je začela veljati spremenjena višina pavšalnih prispevkov za popoldanski s.p. Spremenila sta se zneska prispevka za zdravstveno zavarovanje, in sicer: prispevek za poškodbe in poklicne bolezni se je povečal iz 8,31 EUR na 8,59 EUR, prispevek za zdravstveno zavarovanje pa iz dosedanjih 24,93 EUR na 25,78 EUR.  Skupni prispevki za zdravstveno zavarovanje (prispevek ZZ) bodo tako v letu 2018 znašali 34,37 EUR. Prispevek za pokojninsko zavarovanje (prispevek PIZ) znaša za prve tri mesece leta 2018 natančno 33,01 EUR. Višina prispevka od aprila dalje še ni znana.
  VEČ
  normiranci po 1.1.2018

  Kako bodo obdavčeni »normiranci« po 1.1.2018 ?

  Kako bodo obdavčeni »normiranci« po 1.1.2018 – davčne novosti, ki jih je Ministrstvo za finance predlagalo poleti 2017, so bile z dnem 8.12.2017 objavljene v Uradnem listu RS št. 69-3267/2017. Novosti so stopile v veljavo z dnem 1.1.2018, torej veljajo za davčno leto 2018. Ministrstvo za finance je sicer napovedovalo korenite spremembe pri obdavčitvi po sistemu normiranih odhodkov, vendar so bile na koncu sprejete samo nekatere.
  VEČ
  DDV in oddaja sob preko portalov Booking in Airbnb

  Oddajate sobo preko portalov Booking ali Airbnb? Ne pozabite na DDV!

  Oddajate sobo preko portalov Booking ali Airbnb? Ne pozabite na DDV! Oddaja sob preko portalov Booking ali Airbnb zahteva tudi obračun DDV, ter plačilo DDV obveznosti. Preden začne posameznik z oddajo sobe preko portalov Booking ali Airbnb, si mora ustrezno urediti status. Posameznik lahko dejavnost oddaje sob opravlja kot registrirani sobodajalec ali kot samostojni podjetnik. Ne glede na status posameznika pa je oddaja sob preko portalov Booking ali Airbnb dejavnost, ki je vsaj delno obdavčena z DDV.
  VEČ
  davki in računovodstvo pri spletni prodaji

  5 pasti na katere se pogosto ujamejo spletni trgovci

  Spletna prodaja blaga se je v zadnjih nekaj letih izredno povečala. Neomejen dostop do spleta in sodobna tehnologija podjetnikom omogočata enostaven vstop na trg. Številni podjetniki oz. mikro podjetja so svojo poslovno idejo razvili ravno v okviru spletne prodaje blaga. Spletni trgovci običajno posvečajo veliko pozornosti prodaji in nabavi blaga, promocijskim aktivnostim, pozabljajo pa na pomembnost vzpostavitve sistema in notranjih kontrol v podjetju. V tokratni temi bomo povzeli nekaj ključnih težav oz. ovir, ki se pojavljajo pri poslovanju spletnih trgovcev.
  VEČ
  Reforma trga dela 2017

  Bo nova delovna zakonodaja zajezila »normiranstvo« v Sloveniji?

  Bo nova delovna zakonodaja zajezila »normiranstvo« v Sloveniji? Pred dnevi smo za portal Find-Info pripravili članek z naslovom Bo leto 2017 prineslo reformo trga dela?. Pri pregledu predlogov treh relevantnih zakonov lahko mirno zaključimo, da predlagane spremembe zagotovo ne moremo označiti za reformo trga dela.
  Predlogi delovne zakonodaje stremijo predvsem k aktivaciji brezposelnih oseb in zajezitvi »normiranstva« oz. dela preko civilnih pogodb. Predlogi so odgovor na težave v zvezi z zagotovitvijo zadostnega števila slovenskih delavcev, ob načrtovanem prihodu tujih investitorjev. Predlagane spremembe že upoštevajo tudi pozitivni gospodarski trend v smislu, da se breme zagotovitve večje socialne varnosti delavcev delno prerazporedi iz države na podjetja.

   

  VEČ