Novost v zvezi z oddajo nepremičnine v najem se nanaša predvsem na podaljšanje roka za vložitev izjave v skladu s 45. členom ZDDV-1. Najemodajalec in najemnik, ki želita, da se najem nepremičnine v skladu z DDV zakonodajo obravnava kot obdavčen promet, imata po novem dodaten mesec dni časa, da priglasita prej omenjeno izjavo pri FURS.

 

Oddaja nepremičnine je načeloma oproščen promet. Vendar pa je lahko tudi obdavčen promet, če je zadoščeno trem pogojem:

  • najemnik je zavezanec za DDV z veljavno ID številko za DDV in ima pravico do odbitka celotnega DDV,
  • najemnik bo nepremičnino uporabljal za opravljanje svoje obdavčene dejavnosti in
  • najemnik in najemodajalec pravočasno oddata vsak svojo izjavo v skladu s 45. členom ZDDV-1 preko spletnega portala e-Davki.

Za obdavčen promet se odločijo tisti najemodajalci, ki imajo DDV številko (torej so davčni zavezanci) in oddajajo nepremičnino najemojemalcu, ki je ravno tako davčni zavezanec in ima veljavno DDV številko.  V tem primeru si lahko najemojemalec na podlagi računa za najemnino odbije zaračunan DDV in si tako zmanjša obveznost za plačilo DDV v mesecu, ko prejme račun za najemnino.

 

Kaj pomeni pravočasna oddaja izjave v skladu s 45. členom ZDDV-1?

 

Ureditev do 30.6.2016

Do 30.6.2016 je veljalo, da sta morala najemodajalec in najemojemalec oddati vsak svojo izjavo najpozneje do konca meseca v katerem je bil opravljen promet v zvezi z nepremičnino.

Primer 1: Podjetje A odda del stavbe za pisarniške namene podjetju B. Najemna pogodba je sklenjena v aprilu 2016. Najemnina se prvič obračunava za mesec maj 2016.

Skrajni rok za oddajo skupne izjave v skladu s 45. členom ZDDV-1 je 31.5.2016.

Ureditev po 30.6.2016

Po novem pa je rok za oddajo skupne izjave prestavljen za mesec dni. Najemodajalec in najemnik morata po novem izjavo oddati najpozneje do zadnjega dne v mesecu, ki sledi mesecu, ko je nastal prvi promet v povezavi z nepremičnino.

Primer 2: Podjetje C odda del stavbe za pisarniške namene podjetju D. Najemna pogodba je sklenjena v juliju 2016. Najemnina se prvič obračunava za mesec  avgust 2016.

Skrajni rok za oddajo skupne izjave v skladu s 45. členom ZDDV-1 je 30.9.2016.

 

 

Kaj pomeni nepravočasna oddaja izjave v skladu s 45. členom ZDDV-1?

Pomembno je, da oba tako najemodajalec kot tudi najemnik oddata izjavo pravočasno oz. v predpisanem roku. Kajti  nasprotnem primeru takšen promet ni mogoče šteti za obdavčen promet.

 

 

Kako se izogniti zamudam pri oddaji izjave v skladu s 45. členom ZDDV-1?

Priporočamo, da se  zahtevo pravočasni oddaji izjave vnese v eden od členov najemne pogodbe. Na takšen način se vsi udeleženi zavedajo pomembnosti omenjene izjave in rokov za oddajo izjave.

 

Avtorica članka: Mojca Müller, preizkušena davčnica