Oddajate sobo preko portalov Booking ali Airbnb? Ne pozabite na DDV! Oddaja sob preko portalov Booking ali Airbnb zahteva tudi obračun DDV, ter plačilo DDV obveznosti. Preden začne posameznik z oddajo sobe preko portalov Booking ali Airbnb, si mora ustrezno urediti status. Posameznik lahko dejavnost oddaje sob opravlja kot registrirani sobodajalec ali kot samostojni podjetnik. Ne glede na status posameznika pa je oddaja sob preko portalov Booking ali Airbnb dejavnost, ki je vsaj delno obdavčena z DDV.

Prag za obvezno DDV registracijo je 50.000 EUR obdavčljivega prometa v obdobju zadnjih 12 mesecev

 

Posameznik, ki z oddajo sob preko portalov Booking ali Airbnb, ne preseže prag 50.000 EUR obdavčljivega prometa v zadnjih 12 mesecih, je mali davčni zavezanec. Mali davčni zavezanec ni vključen v DDV sistem in ni zavezan obračunavati DDV od opravljenih storitev. To v praksi pomeni, da na izdanih računih ne zaračuna DDV, obenem pa nima pravice do odbitka DDV, na podlagi prejetih računov.

Posameznik, ki z oddajo sob preseže prag 50.000 EUR obdavčljivega prometa v zadnjih 12 mesecih, se mora obvezno vključiti v DDV sistem. Posameznik odda zahtevek za izdajo DDV številke preko sistema e-Davki. Posameznik v tem primeru izdaja račune z obračunanim DDV po 9,5 % stopnji, obenem pa si lahko odbije DDV na podlagi prejetih računov.

 

Tudi mali davčni zavezanci obračunavajo DDV, vendar samo od provizij, ki jih zaračunavata portala Booking ali Airbnb

 

Tudi tisti posamezniki, ki se štejejo za male davčne zavezance, morajo obračunavati DDV. Posameznik obračuna DDV od provizij, ki jih zaračunavata Booking oz. Airbnb. V skladu s splošnim pravilom o kraju obdavčitve storitev z DDV, je kraj obdavčitve storitev tam, kjer ima sedež naročnik storitve. To pomeni, da mora posameznik pridobiti posebno DDV številko, ter od zneska provizije obračunati in plačati DDV. Pri tem pa nima pravice do odbitka DDV. Za lažje razumevanje navedenega v nadaljevanju podajamo konkreten primer.

 

Primer: Posameznik odda sobo turistu preko portala Booking. Posameznik realizira promet od oddaje sobe v višini 250 EUR. Booking posamezniku zaračuna 15% provizije za posredovanje pri oddaji sobe. Booking izda račun za storitve posredovanja pri oddaji sobe v višini 37,50 EUR (15 % * 250 EUR). Posameznik od zneska zaračunane provizije obračuna in plača DDV po 22 – odstotni stopnji. Posameznik v tem primeru plača DDV v višini 8,25 EUR (22 % * 37,50 EUR).

 

Torej tudi tisti posamezniki, ki se štejejo za male davčne zavezance in na izdanih računih ne obračunavajo DDV, vseeno obračunajo in plačajo DDV. Posamezniki plačujejo DDV od prejetih storitev posredovanja pri oddaji sobe, pri tem pa nimajo pravice do odbitka DDV.

Več o obdavčitvi posameznikov, ki opravljajo dejavnost oddaje sob turistom, preko portala Booking in Airbnb, lahko preberete v članku Obdavčitev oddaje sob prek portalov Booking oz. Airbnb na portalu FIND-INFO.

 

Avtorica članka: Mojca Müller, preizkušena davčnica pri SIR