Ločen poslovni račun za s.p. od 15.12.2015 ni več obvezen (37. člen Zakona o davčnem postopku ; Uradni list RS 91/2015 30.11.2015). Namen zakonodajalca je bil znižanje stroškov s.p., vendar po naši oceni je bila ta poteza zakonodajalca nepremišljena in ne prinaša pomembnih koristi samostojnim podjetnikom. V nadaljevanju navajamo vsaj tri razloge zakaj ukinitev poslovnega računa samostojnega podjetnika ni smiselna in ne prinaša pomembnih finančnih koristi samostojnim podjetnikom. Izjema so tisti samostojni podjetniki, ki ugotavljajo davčno osnovo po sistemu normiranih odhodkov.

 

Povečanje stroškov računovodstva

Namen ukinitve oziroma uporaba samo enega bančnega računa za zasebne in poslovne namene je znižanje stroškov vodenja računa pri izbranem ponudniku bančnih storitev. Če ima samostojni podjetnik samo en račun za poslovne in zasebne namene, se mesečni stroški banke znižajo za vsaj 25 EUR.

Vendar naj opozorimo, da se bodo v tem primeru zvišali stroški računovodstva za več kot znaša prihranek pri stroških banke. Stroški računovodstva se bodo povečali, saj se bo mesečno število knjižb na podlagi bančnih izpiskov krepko povečalo. Računovodja bo moral poknjižiti tudi vsa tista plačila, ki se nanašajo na osebno porabo samostojnega podjetnika.

Stroški banke ne predstavljajo pomembnega stroška samostojnega podjetnika. Če bi želel zakonodajalec pomembno znižati stroške samostojnih podjetnikov bi moral začeti razmišljati o dolgoročnem znižanju stroškov iz naslova plačila prispevkov za obvezno socialno zavarovanje.

 

Obračun dohodnine za normirance 2017

Obračun dohodnine za normirance 2017

 

Ni več zasebnosti samostojnega podjetnika

Samostojni podjetnik, ki se bo odločil za uporabo enega bančnega računa za zasebne in poslovne namene ne bo imel več zasebnosti v korelaciji do svojega računovodje. Samostojni podjetnik bo moral računovodji dostavljati podatke o vseh izvedenih bančnih transakcijah, tako poslovnih kot tudi zasebnih. Tako bo imel računovodja tudi podatke o zasebnem življenju samostojnega podjetnika, na primer v katerih trgovinah nakupuje, kaj počne ob vikendih, kam hodi na dopust ipd.

 

Nezaupljivost poslovnih partnerjev

Če se samostojni podjetnik odloči za ukinitev poslovnega računa in uporabo samo zasebnega računa, to pomeni, da bančni račun ni več javno dostopen. V praksi to pomeni, da ima lahko tak samostojni podjetnik probleme pri sklepanju poslov z novimi poslovnimi partnerji. Pri rutinski preverbi javnih podatkov samostojnega podjetnika, bodo lahko novi poslovni partnerji ocenili, da podjetje brez javno znanega bančnega računa ni zaupanja vredno. Ravno tako se lahko pojavijo težave pri prijavi samostojnega podjetnika na razne javne razpise.

V primeru, da samostojni podjetnik že dlje časa posluje in se vseeno odloči za ukinitev ločenega poslovnega računa, naj to spremembo pisno sporoči vsem poslovnim partnerjem. Na ta način se samostojni podjetnik izogne vsem težavam v zvezi z napačnim plačevanjem. Poleg tega naj bo samostojni podjetnik pozoren na to, da spremembo bančnega računa navede na vseh poslovnih dokumentih (računi, dobavnice, dopisni listi ipd.).

 

Tabela: Prednosti in slabosti poslovanja samostojnega podjetnika preko zasebnega bančnega računa

Prednost
Slabosti
Znižanje stroškov banke
Povečanje stroškov računovodstva
Ni zasebnosti v korelaciji do računovodje
Nezaupljivost poslovnih partnerjev
Težave pri pridobitvi subvencij

 

Izjema so samostojni podjetniki »normiranci«

Tako imenovanim »normirancem« v skladu s 3. členom Pravilnika o poslovnih in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, ni potrebno voditi nobenih posebnih računovodskih evidenc (razen evidence izdanih računov in osnovnih sredstev). Ravno zaradi zelo poenostavljenega vodenja obveznih evidenc je ukinitev poslovnega računa dobrodošla, saj se na ta račun ne bodo povečali stroški računovodstva.

Če povzamemo je ukinitev poslovnega računa oziroma uporaba osebnega računa za poslovne namene, smiselna pri tistih samostojnih podjetnikih, ki poslujejo v zelo majhnem obsegu, nimajo zaposlenih in so obdavčeni po sistemu normiranih stroškov.

 

 

Preverite tudi druge naše članke:
Prispevki za s.p.
Prispevki za popoldanski s.p. v letu 2016
Postopki odprtja s.p.
Samostojnim podjetnikom pomagamo pri vseh računovodsko-davčnih zadevah. Če imate vprašanje nam pišite na info@anova.si ali pa nas pokličite na telefonsko številko 041 79 30 54.