Postopki odprtja s.p. (samostojni podjetnik) – v tem prispevku navajamo osnovne korake pri odprtju s.p. Podajamo osnovne usmeritve kje lahko opravite postopke otvoritve, katere dokumente potrebujete in kakšne so omejitve pri otvoritvi s.p. oz. na kaj morate biti pozorni.


Kdo je s.p.?

Samostojni podjetnik je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, gre za gospodarski subjekt, ki mu zakon priznava status podjetja, ne pa tudi status pravne osebe. To posledično tudi pomeni, da s.p. (fizična oseba – podjetnik) odgovarja z vsem svojim premoženjem.

Kje ustanovimo s.p.?
Brezplačno lahko ustanovite s.p. na vseh VEM točkah po Sloveniji, ali na upravni enoti, izpostavi Ajpes in obrtno – podjetniški zbornici.
Poleg navedenega lahko po elektronski poti ustanovite s.p. tudi preko portala e-VEM, pod pogojem, da imate digitalno potrdilo.

Katere dokumente potrebujete pri ustanovitvi s.p.?
Fizično se oglasite v eni od ustanovitvenih točk (VEM točka, upravna enota ipd.).
S seboj prinesite osnovne dokumente kot so:
– veljaven osebni dokument
– davčno številko in
– overjeno soglasje lastnika objekta, kjer prijavljate vaš poslovni naslov, če vi niste lastnik.

O katerih zadevah je potrebno še razmisliti pred otvoritvijo s.p.?
Predno stopite do točke VEM, ne pozabite razmisliti še o:
– načinu obdavčitve (obdavčitev na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov ali na podlagi normiranih odhodkov)
– načinu vodenja knjig (enostavno ali dvostavno knjigovodstvo), pod pogojem, da izberete obdavčitev na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov,
– katera oseba, ki bo vodila računovodstvo (računovodstvo lahko vodite sami ali za to pooblastite drugo osebo npr. računovodski servis)
– kakšen letni dobiček načrtujete (prihodki – odhodki), ki ga načrtujete (na podlagi letnega dobička se določi plačilo akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti).

Osnovne značilnosti s.p. so, odgovarja z vsem svojim premoženjem, prosto razpolga z denarjem podjetja, sicer pa tako kot d.o.o. opravlja pridobitno dejavnost na trgu.

Kakšne so omejitve pri ustanovitvi s.p.?

1. Ste pravnomočno obsojeni?
s.p. ne more postati oseba, ki je bila pravnomočna obsojena na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Omejitev preneha 5 let od pravnomočne sodbe oz. z izbrisom iz kazenske evidence.

2. Ste davčni dolžnik? Dolgujete FURS-u?
s.p. ne more postati oseba, ki je objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, ali ki je neposredno ali posredno več kot 25-odstotno udeležena v kapitalu družbe, objavljene na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi Zakona o davčnem postopku.

3. Nimate lastne nepremičnine oz. nimate dovoljenja lastnika nepremičnine, kjer želite ustanoviti s.p.?
s.p. ne more postati oseba, ki ni lastnik objekta na naslovu, na katerem želi ustanoviti s.p., ter hkrati ne predloži overjene izjave lastnika nepremičnine.

Če imate še dodatna vprašanja glede postopkov odprtja s.p., se prijavite na brezplačno delavnico “Kako postati sam svoj gospod?” POSTOPKI ODPRTJA S.P.

Kaj vse lahko uredite na točki VEM?
Na točki vem lahko brezplačno uredite:
– registracijo s.p. oziroma vpis v Poslovni register Slovenije (PRS)
– obveznosti do FURS (izberete način obdavčitve, določite akontacijo dohodnine, oddate vlogo za izdajo indentifikacijske številke za DDV)
– prijavo v obvezna socialna zavarovanja tako za nosilca s.p., kot tudi za zaposlene.

Odprtje transakcijskega računa za s.p.
Ena od obveznosti s.p.-ja, ki začenja z opravljanjem dejavnosti, je tudi ureditev “poslovnega” bančnega računa, ki mora biti ločen od osebnega računa nosilca s.p. Namen ločenosti obeh računov je preprečitev javne objave podatkov zasebnega računa in nadzor oz. pregled nad prehajanjem denarja iz poslovnega računa na zasebni račun podjetnika.