Prijava zaposlenega v obvezno zavarovanje preko E-VEM – Od 1.1.2016 dalje lahko delodajalci vlagajo obrazce v zvezi s prijavo zaposlenega v obvezna zavarovanja samo preko portala E-VEM.

 

Do kdaj je potrebno zaposlenega prijaviti v obvezno zavarovanje?

Delodajalec mora delavca prijaviti v obvezna socialna zavarovanja  z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi, vendar najkasneje pred začetkom opravljanja dela. Če delavec tega dne iz opravičljivih razlogov ne začne z delom, mora biti prijava vložena najkasneje tistega dne, ki je kot dan nastopa dela dogovorjen v pogodbi o zaposlitvi.

 

Kakšen je postopek prijave zaposlenega v obvezno zavarovanje?

Od 1.1.2016 dalje lahko delodajalci vlagajo obrazce v zvezi s prijavo zaposlenega v obvezna zavarovanja samo preko portala E-VEM.

Če želite uporabljati portal E-VEM potrebujete:

  • osebni računalnik z internetnim brskalnikom,
  • dostop do interneta oz internetno povezavo,
  • optični čitalec in
  • digitalno potrdilo.

Opozorilo glede uporabe digitalnega potrdila! Tisti, ki imate s.p. lahko vlagate obrazce na portal E-VEM preko svojega osebnega digitalnega potrdila. Če pa imate d.o.o. pa svojega osebnega digitalnega potrdila (tudi če ste direktor ali lastnik podjetja) ne morete uporabiti.

Tisti, ki imate s.p. lahko vlagate obrazce preko portala E-VEM s pomočjo svojega osebnega digitalnega potrdila.

Če pa imate d.o.o. pa svojega osebnega digitalnega potrdila (tudi če ste direktor ali lastnik podjetja) ne morete uporabiti, če omenjeno digitalno potrdilo ni registrirano pri AJPES (Evidenca digitalnih potrdil).

Da boste nemoteno lahko oddajali obrazce preko portala E-VEM svetujemo, da si uredite digitalno potrdilo za podjetje (d.o.o.). V praksi to pomeni, da se osebno oglasite na svojem davčnem uradu in prosite za izdajo digitalnega potrdila za podjetje. Več o tem lahko preberete na straneh portala SIGEN-CA.

Druga možnost pa je, da za oddajo vseh obrazcev preko portala E-VEM pooblastite drugo osebo (npr. svojega računovodjo). To pa storite tako, da izpolnite kratek obrazec Podelitev pooblastila in ga fizično odnesete na eno od VEM točk v Sloveniji (Upravne enote, AJPES, gospodarske zbornice, obrtne zbornice, notarji).

 

V zvezi s prijavo zaposlenih v obvezno zdravstveno zavarovanje vam lahko pomagamo. Kaj morate narediti:

  • Izpolnite obrazec za Podelitev pooblastila in ga dostavite v eno od VEM točk. V roku nekaj ur lahko na mesto vas oddamo vse potrebne obrazce (M1, M2, M3) preko portala E-VEM.
  • Po mailu nam pošljite kopijo pogodbe o zaposlitvi (v primeru M-1 obrazca), kopijo odpovedi pogodbe (v primeru M-2 obrazca) ali aneks h pogodbi (v primeru M-3 obrazca).

Kontakt:  info@anova.si ali 041 79 30 54

 

Katere obrazce v zvezi z obveznim zavarovanjem lahko oddajajmo preko portala E-VEM?

Oddajamo lahko naslednje obrazce:

M1 (prijava v obvezna socialna zavarovanja),
M2 (odjava iz obveznih socialnih zavarovanj),
M3 (sprememba podatkov v obveznih socialnih zavarovanjih),
M12 (prijava/odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni).