Prispevki za popoldanski s.p. 2018 – z januarjem 2018 je začela veljati spremenjena višina pavšalnih prispevkov za popoldanski s.p. Spremenila sta se zneska prispevka za zdravstveno zavarovanje, in sicer: prispevek za poškodbe in poklicne bolezni se je povečal iz 8,31 EUR na 8,59 EUR, prispevek za zdravstveno zavarovanje pa iz dosedanjih 24,93 EUR na 25,78 EUR.  Skupni prispevki za zdravstveno zavarovanje (prispevek ZZ) bodo tako v letu 2018 znašali 34,37 EUR. Prispevek za pokojninsko zavarovanje (prispevek PIZ) znaša za prve tri mesece leta 2018 natančno 33,01 EUR. Višina prispevka od aprila dalje še ni znana.

Spremembe veljajo za obdobje od 1.1.2018, kar pomeni, da bodo popoldanski s.p.-ji spremenjen znesek prispevkov prvič plačali za obdobje januar 2018 oziroma do 20.2.2018.

 

Tabela: Pavšalni prispevki za popoldanski s.p. 2018

 

januar februarmarecapril – december
Prispevek za PIZ33,01 EUR33,01 EUR33,01 EUR33,90 EUR
Prispevek za ZZ34,37 EUR34,37 EUR34,37 EUR34,37 EUR
Skupaj (PIZ + ZZ)67,38 EUR67,38 EUR67,38 EUR68,27 EUR

 

 

Kako plačamo prispevke za popoldanski s.p.?

Popoldanski s.p.-ji plačajo pavšalne prispevke 20. v mesecu za pretekli mesec.

 

Plačilo prispevkov PIZ

Prispevek za PIZ se plača na transakcijski račun številka SI56011008882000003, sklic SI19 davčna številka zavezanca – 44008
Če zavezanec v posameznem mesecu opravlja dejavnost manj kot 15 dni (začetek ali prenehanje opravljanja dejavnosti), plača polovičen znesek prispevka za PIZ.

 

Plačilo prispevkov ZZ

Prispevek za ZZ se plača na transakcijski račun številka SI56011008883000073, sklic SI19 davčna številka zavezanca – 45004.
Polni znesek prispevka za ZZ je potrebno plačati ne glede na število dni opravljanja dejavnosti v posameznem mesecu.

 

Preberite tudi druge podobne teme:

Postopki odprtja s.p.

Prispevki za s.p.

Poslovni račun za s.p. ni več obvezen

Vir: FURS