Regres 2017 – delodajalci morajo izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače do 1.7.2017. V nadaljevanju navajamo osnovne podatke v zvezi z regresom za letni dopust.

 

Minimalni znesek regresa za leto 2017: 804,96 EUR bruto (minimalna bruto plača)

 

Maksimalen znesek regresa za leto 2017, ki še ni obdavčen s prispevki : 70% povprečne plače za predpretekli mesec

 

Kdaj je rok za izplačilo regresa 2017?

Rok za izplačilo regresa 2017 je 1.7.2017. Izjemoma (npr.likvidnostne težave delodajalca)  je lahko rok za izplačilo regresa tudi 1.11.2017.

Kako je obdavčen regres?

Regres je obdavčen samo z dohodnino, pod pogojem , da je izplačan največ v višini 70% povprečne plače.

 

Primer 1: Primerjava neto prejemka zaposlenega pri minimalnem in maksimalnem izplačilu regresa, ki še ni obremenjen z obveznimi socialnimi prispevki.

Neto prejemek zaposlenega pri minimalnem regresu: 804,96 EUR – (0,16* 804,96 EUR) = 676,16 EUR

Neto prejemek zaposlenega pri maksimalnem regresu: 1.114,50 EUR – (0,16* 1.114,50 EUR) = 936,18 EUR

Pri izračunu maksimalnega zneska regresa, ki še ni obdavčen s prispevki smo upoštevali zadnjo znano povprečno plačo za mesec januar 2017 (1.592,15 EUR)

Zaposleni bi v primeru izplačila maksimalnega zneska regresa prejel cca. 260 EUR več denarja, kot če bi mu delodajalec izplačal minimalni znesek regresa.

Koliko regresa pripada zaposlenemu, ki dela polovični delovni čas?

Zaposlenemu, ki dela polovični delovni čas pripada tudi polovica regresa.

 

Koliko regresa pripada zaposlenemu, ki se zaposli med letom?

Zaposlenemu pripada 1/12  regresa za vsak dopolnjen mesec zaposlitve pri delodajalcu.

 

Primer 2: Zaposleni je z delodajalcem sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas od 15.8. do 31.12.  Koliko dopusta pripada zaposlenemu (delavec ima v pogodbi določen maksimalen dopust 20 dni) ? Koliko regresa pripada zaposlenemu in do kdaj mora delodajalec regres izplačati? Delodajalec izplačuje minimalno višino regresa.

Delavcu v tem konkretnem primeru pripada 7 dni dopusta in 268,32 (804,96 *4/12) EUR bruto regresa.

Delodajalec regres izplača najpozneje do 31.12.

 

Avtorica članka: Mojca Müller, preizkušena davčnica

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save