Regres 2018 – delodajalci morajo izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače najpozneje do 29.6.2018. V nadaljevanju navajamo osnovne podatke v zvezi z regresom za letni dopust.

 

Minimalni znesek regresa za leto 2018: 842,79 EUR bruto (minimalna bruto plača)

 

Maksimalen znesek regresa za leto 2018, ki še ni obdavčen s prispevki : 70% povprečne plače za predpretekli mesec

 

1. Kdaj je rok za izplačilo regresa 2018?

Rok za izplačilo regresa 2018 je 29.6.2018. Izjemoma (npr.likvidnostne težave delodajalca) je lahko rok za izplačilo regresa tudi 30.10.2018.

 

2. Kako je obdavčen regres?

Regres je obdavčen samo z dohodnino, pod pogojem , da je izplačan največ v višini 70% povprečne plače.

 

Primer 1: Primerjava neto prejemka zaposlenega pri minimalnem in maksimalnem izplačilu regresa. Pri izračunu je upoštevana višina regresa, ki ne zapade pod obdavčitev s prispevki.

Neto prejemek zaposlenega pri minimalnem regresu: 842,79 EUR – (0,16* 842,79 EUR) = 707,94 EUR

Neto prejemek zaposlenega pri maksimalnem regresu: 1.161,48 EUR – (0,16* 1.161,49 EUR) = 975,64 EUR

Pri izračunu maksimalnega zneska regresa smo upoštevali zadnjo znano povprečno plačo za mesec januar 2018 (1.659,27 EUR).

Zaposleni bi v primeru izplačila maksimalnega zneska regresa prejel cca. 268 EUR več denarja, kot če bi mu delodajalec izplačal minimalni znesek regresa.

 

3. Koliko regresa pripada zaposlenemu, ki dela polovični delovni čas?

Zaposlenemu, ki dela polovični delovni čas pripada tudi polovica regresa.

 

4. Koliko regresa pripada zaposlenemu, ki se zaposli med letom?

Zaposlenemu pripada 1/12 regresa za vsak dopolnjen mesec zaposlitve pri delodajalcu.

 

Primer 2: Zaposleni je z delodajalcem sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas od 15.8. do 31.12. Delodajalec izplačuje minimalno višino regresa. Delavec ima ima v skladu s pogodbo pravico do izrabe 20 dni dopusta. Koliko dopusta pripada zaposlenemu? Koliko regresa pripada zaposlenemu in do kdaj mora delodajalec regres izplačati?

Delavcu v tem konkretnem primeru pripada 7 dni dopusta in 280,93 (842,79 *4/12) EUR bruto regresa.

Delodajalec regres izplača najpozneje do 31.12.

 

Avtorica članka: Mojca Müller, preizkušena davčnica

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save