Subvencije za zaposlitev 2015 – delodajalci lahko pridobijo 7.250 EUR subvencije za zaposlitev mlade brezposelne osebe. Zavod za zaposlovanje je 30.11.2015 objavil javno povabilo (razpis) Prvi izziv 2015, ki omogoča zaposlitev skoraj 3000 mladim.

 

Koliko sredstev je na voljo in do kdaj jih lahko delodajalci izkoristijo?

Na voljo je 20,7 milijona EUR do 30.6.2016 oziroma do porabe sredstev.

 

Kolikšna je višina subvencije in za koliko časa se sklene zaposlitev?

Delodajalec lahko pridobi 7.250 EUR subvencije za zaposlitev mlade osebe, pod pogojem, da to osebo zaposli za polni delovni čas (40 ur tedensko) za obdobje 15 mesecev.

 

Delodajalec lahko pridobi 7.250 EUR subvencije.

 

Komu je subvencija namenjena?

Subvencija je namenjena mladim brezposelnim osebam:

– v starosti od 15. in 29. let, ki

– imajo stalno prebivališče na območju vzhodne Slovenije,

– so najmanj 3 mesece prijavljene pri Zavodu za zaposlovanje in

– se ne izobražujejo ali usposabljajo.

 

vzhodna Slovenija

 

 

Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za največ 5 oseb.

 

Kateri delodajalci lahko izkoristijo subvencijo?

Ponudbo za pridobitev subvencije lahko oddajo podjetja iz celotne Slovenije, vendar morajo zaposliti osebo, ki ima stalno prebivališče v vzhodni Sloveniji. Prijavijo se lahko pravne in fizične osebe, ki poslujejo že najmanj 1 leto (že najmanj 1 leto je podjetje vpisano v poslovni register Slovenije). Poleg navedenega mora delodajalec ustrezati še številnim drugim pogojem.

 

Če niste prepričani ali ustrezate pogojem, ki so razpisani v javnem povabilu Prvi izziv 2015, lahko pošljete vaše vprašanje in brezplačno vam bomo svetovali.

 

Kakšen je postopek prijave na razpis?

Zainteresirani delodajalci za pridobitev subvencije za zaposlitev morajo slediti naslednjim korakom:

  1. Objava prostega delovnega mesta pri Zavodu za zaposlovanje
  2. Sledenje predpisanim postopkom izbora kandidata izmed napotenih brezposelnih
  3. Izbira kandidata in oddaja ponudbe za pridobitev subvencije za zaposlitev
  4. Oddaja ponudbe za pridobitev subvencije za zaposlitev pri pristojni območni službi Zavoda za zaposlovanje
  5. Oddaja zahtevka za izplačilo subvencije preko spletne banke ali portala UJPnet E-računi
  6. Prejem subvencije v dveh delih
  7. Oddaja končnega poročila za vsakega od zaposlenih najpozneje v 60 dneh od zaključka subvencionirane zaposlitve.

Vir: Zavod RS za zaposlovanje

 

V oddelku Anova razpisi Zavoda za zaposlovanje vodimo celotni postopek pridobitve subvencije za zaposlitev preko javnega povabila Prvi izziv 2015. Kontakt: info@anova.si ali tel.št. 041 79 30 54.