Ločen poslovni račun za s.p. od 15.12.2015 ni več obvezen (37. člen Zakona o davčnem postopku ; Uradni list RS 91/2015 30.11.2015). Namen zakonodajalca je bil znižanje stroškov s.p., vendar po naši oceni je bila ta poteza zakonodajalca nepremišljena in ne prinaša pomembnih koristi samostojnim podjetnikom. V nadaljevanju navajamo vsaj tri razloge zakaj ukinitev poslovnega računa samostojnega podjetnika ni smiselna in ne prinaša pomembnih finančnih koristi samostojnim podjetnikom. Izjema so tisti samostojni podjetniki, ki ugotavljajo davčno osnovo po sistemu normiranih odhodkov.