• + 386 41 25 44 26
  • info@anova.si

  davki

  Spremembe davčne zakonodaje

  Predvidene davčne spremembe v letu 2016

  Predvidene davčne spremembe v letu 2016 podjetjem in lastnikom podjetij zagotovo ne bodo v spodbudo. Pričakuje se znižanje stopnje olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj, ter olajšave za investiranje v opremo in neopredmetena sredstva. Predvideva se tudi ukinitev oprostitve plačila dohodnine od dobička iz kapitala, doseženega po 20 letih lastništva kapitala.

  Objavljeni pa so tudi predlogi sprememb zakonov, ki bodo v določeni meri razbremenili podjetja in zaposlene. Kot smo že pisali v našem članku »Spremembe DDV pri uvozu blaga« bodo v bodoče uvozniki razbremenjeni plačila DDV neposredno ob uvozu blaga. Plačilo DDV ob uvozu blaga se bo izvedlo kot obračunska operacija pri mesečni oddaji DDV obrazca. Predvideva pa se tudi posebna davčna obravnava nagrajevanja delavcev. Pod določenimi pogoji dohodki za uspešnost zaposlenih naj nebi bili obremenjeni s prispevki, dohodnina pa naj bi se plačala samo od polovice dohodka za uspešnost zaposlenega.

  VEČ
  spletna trgovina in davcne blagajne

  Spletni trgovci ne pozabite na davčne blagajne!

  Spletni trgovci ne pozabite na davčne blagajne! Tudi tisti, ki prodajate izdelke preko spletne trgovine se ne morete izogniti davčnemu potrjevanju računov oziroma davčnim blagajnam. V nadaljevanju bomo podrobno razložili v katerih primerih internetne prodaje je potrebno izdane račune potrditi pri FURS.

  Spletna trgovina deluje nekoliko drugače kot klasična trgovina, bistvena razlika je predvsem v tem, da trgovec in kupec nimata neposrednega stika, pač pa komunikacija teče preko internetne aplikacije ali elektronske pošte. Spletni trgovec navadno ne prejme gotovine direktno od kupca (stranke). Ravno zaradi drugačnega načina prodaje se pojavlja vprašanje oziroma dvom, ali je takšna prodaja oziroma izdaja računov dejansko zavezana k davčnem potrjevanju računov.

  Odgovor je DA in NE… odvisno od tega kako je račun plačan. V nadaljevanju bomo razložili kako mora spletni trgovec ravnati pri vsakem od načinov plačila.

  VEČ
  stroški FURS izvršbe

  Dolgujete FURS-u 100 EUR?

  Dolgujete FURS-u 100 EUR? Poravnajte dolg čim prej! V preteklem tednu je FURS objavil sporočilo za javnost z naslovom “Pravočasno plačilo davkov prepreči davčno izvršbo”. V praksi se dogaja, da podjetniki svoje obveznosti do FURS ne plačujejo pravočasno.

  Razlogi za neplačila so različni npr. nelikvidnost, slaba organizacija pri izvajanju plačil, miselnost podjetnika “država bo že počakala”, slaba komunikacija med računovodjo in podjetnikom ipd..

  VEČ

  SPREMEMBE DDV PRI UVOZU BLAGA

  Spremembe DDV pri uvozu blaga – Od 1.7.2016 dalje DDV pri uvozu blaga samo še administrativna operacija in ne več finančna obremenitev za uvoznike blaga. Plačilo DDV ob uvozu blaga naj bi se plačeval preko mesečnega (oz. trimesečnega) DDV obračuna in ne več kot dajatev v trenutku uvoza blaga.
  Vlada RS je 24.8.2015 sprejela Predlog zakona o spremembah Zakona o davku na dodano vrednost (odslej ZDDV-1), kjer se načrtuje, da se DDV ob uvozu blaga naj nebi plačeval v trenutku uvoza kot dajatev (tako kot je to veljalo do sedaj), pač pa bi se
  plačilo DDV opravilo na podlagi tako imenovane samoobdavčitve v mesečnem (oz. trimesečnem) obračunu DDV.

  VEČ
  DDV in nepravi tristranski posli

  NEPRAVI TRISTRANSKI POSLI IN DDV

  Nepravi tristranski posli in DDV – v enem izmed prejšnih člankov smo predstavili prave tristanske posle (DDV in tristranski posli). Zanje je značilno, da so natančno opredeljeni v DDV zakonodaji in navadno davčnim zavezancem ne povzročajo večjih težav. Popolnoma drugače pa je pri nepravih tristranskih poslih. Zanje ne veljajo pravila poenostavitev v skladu z ZDDV-1 in PZDDV-1. Davčne rešitve v zvezi z nepravimi tristranskimi posli se razlikujejo od primera do primera.

  VEČ
  DDV in pravi tristranski posli

  TRISTRANSKI POSLI IN DDV

  DDV in tristranski posli – pravi tristranski posli so verižni posli v katerih sodelujejo trije davčni zavezanci.
  Vsi trije davčni zavezanci so identificirani za namene DDV, vsak v svoji državi članici. Dobavitelj blaga iz ene države članice izda račun za dobavo blaga znotraj EU pridobitelju v drugi državi članici za blago, ki se neposredno odpošlje oziroma odpelje prejemniku blaga v tretjo državo članico. DDV in tristranski posli so ena zelo kompleksnih davčnih tem, s katerimi se ukvarjajo predvsem mednarodna podjetja. Več o temi DDV in tristranski posli preberite v nadaljevanju.

  VEČ