Prispevki za popoldanski s.p. od 1.1.2016 – z obdobjem januar 2016 je začela veljati spremenjena višina pavšalnih prispevkov za popoldanski s.p. Spremenil se je znesek prispevka za poškodbe in poklicne bolezni iz 8,18 EUR na 8,17 EUR, ter prispevek za zdravstveno zavarovanje iz dosedanjih 24,54 EUR na 24,50 EUR. To pomeni, da bodo popoldanski s.p.-ji plačevali prispevke za zdravstveno zavarovanje (prispevek ZZ) od 1.1.2016 v skupnem znesku 32,67 EUR. Prispevek za pokojninsko zavarovanje (prispevek PIZ) ostaja enak in sicer 32,20 EUR.