• + 386 41 25 44 26
  • info@anova.si

  prispevki

  prispevki za s.p.

  Prispevki za s.p.

  Prispevki za s.p. – vse fizične osebe, ki opravljajo dejavnost ( v nadaljevanju s.p.) se morajo vključiti v obvezno socialno zavarovanje. Tisti, ki na novo odprejo s.p. to storijo že ob sami registraciji na točki VEM. Višina prispevkov, ki jih plačuje s.p. pa je odvisna od višine doseženega dobička s.p. V nadaljevanju bomo razložili, kako se izračunajo in kakšna je višina prispevkov v prvem letu poslovanja in kakšna v naslednjih letih poslovanja s.p. Kakšne so obveznosti poročanja s.p. v zvezi s prispevki, do kdaj je potrebno prispevke plačati, ter na katere vplačilne račune se plačajo.
  VEČ

  Prijava zaposlenega v obvezno zavarovanje

  Prijava zaposlenega v obvezno zavarovanje preko E-VEM – Od 1.1.2016 dalje lahko delodajalci vlagajo obrazce v zvezi s prijavo zaposlenega v obvezna zavarovanja samo preko portala E-VEM.

   

  Do kdaj je potrebno zaposlenega prijaviti v obvezno zavarovanje?

  Delodajalec mora delavca prijaviti v obvezna socialna zavarovanja  z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi, vendar najkasneje pred začetkom opravljanja dela. Če delavec tega dne iz opravičljivih razlogov ne začne z delom, mora biti prijava vložena najkasneje tistega dne, ki je kot dan nastopa dela dogovorjen v pogodbi o zaposlitvi.

  VEČ
  prispevki za popoldanski s.p. 2016

  Prispevki za popoldanski s.p. od 1.1.2016

  Prispevki za popoldanski s.p. od 1.1.2016 – z obdobjem januar 2016 je začela veljati spremenjena višina pavšalnih prispevkov za popoldanski s.p. Spremenil se je znesek prispevka za poškodbe in poklicne bolezni iz 8,18 EUR na 8,17 EUR, ter prispevek za zdravstveno zavarovanje iz dosedanjih 24,54 EUR na 24,50 EUR. To pomeni, da bodo popoldanski s.p.-ji plačevali prispevke za zdravstveno zavarovanje (prispevek ZZ) od 1.1.2016 v skupnem znesku 32,67 EUR. Prispevek za pokojninsko zavarovanje (prispevek PIZ) ostaja enak in sicer 32,20 EUR.

  VEČ