Davčne blagajne – z 2.1.2016 se bo začel izvajati Zakon o davčnem potrjevanju računov, ki bo skupaj z Zakonom o davčnem postopku in s Pravilnikom o izvajanju zakona o davčnem postopku uvedel sistem davčnih blagajn za tiste davčne zavezance, ki izdajajo gotovinske račune.

 

Kako bo sistem davčnih blagajn deloval?

Davčni zavezanci bodo vse gotovinske račune s pomočjo spleta potrdili v centralnem informacijskem sistemu Finančne uprave. Vse gotovinske račune bo Finančna uprava potrdila in shranila, v času postopka izdaje gotovinskega računa. Namen uvedbe davčnih blagajn je sledljivost in učinkovitost nadzora pri izdaji gotovinskih računov, ter zajezitev sive ekonomije.