DDV in tristranski posli – pravi tristranski posli so verižni posli v katerih sodelujejo trije davčni zavezanci.
Vsi trije davčni zavezanci so identificirani za namene DDV, vsak v svoji državi članici. Dobavitelj blaga iz ene države članice izda račun za dobavo blaga znotraj EU pridobitelju v drugi državi članici za blago, ki se neposredno odpošlje oziroma odpelje prejemniku blaga v tretjo državo članico. DDV in tristranski posli so ena zelo kompleksnih davčnih tem, s katerimi se ukvarjajo predvsem mednarodna podjetja. Več o temi DDV in tristranski posli preberite v nadaljevanju.

Tristranski posli so verižni posli, v katerih sodelujejo trije davčni zavezanci:

– dobavitelj blaga (prvi v verigi),

– pridobitelj blaga (drugi v verigi),

– prejemnik blaga (tretji v verigi).

Pravi tristranski posli

Pravi tristranski posel

Vsi trije davčni zavezanci so identificirani za namene DDV, vsak v svoji državi članici. Dobavitelj blaga iz ene države članice izda račun za dobavo blaga znotraj EU pridobitelju v drugi državi članici za blago, ki se neposredno odpošlje oziroma odpelje prejemniku blaga v tretjo državo članico (povzeto po PZDDV-1).

Pravi tristranski posli so verižni posli v katerih sodelujejo trije davčni zavezanci, vsak v svoji državi članici.

Če je zadoščeno vsem zgoraj navedenim pogojem za pravi tristranski posel, potem veljajo DDV oprostitve. Oprostitev DDV pri tristranskih poslih ima vpliv predvsem na pridobitelja blaga (drugi v verigi), saj v primeru tristranskih poslov ne obračunava DDV pri pridobitvi blaga iz EU. Z vidika dobavitelja blaga (prvi v verigi) in prejemnika (tretji v verigi) poenostavitev nima pomembnega vpliva. Ne glede na to, ali so pogoji za tristranski posel izpolnjeni ali ne, dobavitelj blaga deluje v skladu s pravili obdavčitve z DDV, ki veljajo za dobavo blaga v EU. Prejemnik blaga pa deluje v skladu s pravili obdavčitve z DDV, ki veljajo za pridobitve blaga v EU.

Pridobitelj blaga prejme blago s strani dobavitelja blaga, vendar od takšne pridobitve ni dolžan narediti samoobdavčitve, saj obveznost obračuna DDV prevali na prejemnika blaga (tretji v verigi).

V skladu z 2. odstavkom 48. člena ZDDV-1 slovenski pridobitelj, ki opravi tristranski posel, od takšne pridobitve blaga ni dolžan obračunati DDV in si ga tudi ne odbija (ni samoobdavčitve), če izpolni naslednje pogoje:

– pridobitev blaga v Slovenijo je opravljena s strani slovenskega pridobitelja (drugega v verigi) za namene nadaljnje dobave tega blaga;

– blago, ki ga pridobi slovenski pridobitelj (drugi v verigi), se neposredno odpošlje ali odpelje iz države članice dobavitelja blaga (prvega v verigi) in je namenjeno osebi, ki je prejemnik nadaljnje dobave (drugi v verigi);

– prejemnik nadaljnje dobave blaga (drugi v verigi) je davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, vendar je identificirana za DDV v Sloveniji;

– prejemnik blaga (tretji v verigi) je dolžen plačati DDV v skladu z 76. členom ZDDV-1.

Pravila ZDDV-1 in PZDDV-1 so usklajena s pravili, ki jih določa Direktiva 2006/112/ES. To pomeni, da tristranski posli veljajo za vse članice EU.

V zvezi s pravimi tristranskimi posli je bilo izdano pojasnilo FURS št. 4230-296/2008 z dne 29. 12. 2008.


Če potrebujete nasvet na temo DDV in tristranski posli nas kontaktirajte na:

T: 041 79 30 54

E: info@anova.si