• + 386 41 79 30 54
  • info@anova.si

  Vprašalnik – davčni obračun za normirance 2017

  VPRAŠALNIK - DAVČNI OBRAČUN ZA NORMIRANCE 2017

  Pogosta vprašanja

  Vpišite seštevek zneskov obračunanih prispevkov na obrazcu Obračun prispevkov za socialno varnost (PODO-OPSVZ )za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2017.

  Primer 1

  Primer: s.p. je v letu 2017 vložil 12 obrazcev PODO-OPSVZ, in sicer

  PODO-OPSVZ za obdobje od 1.1.2017 do 31.1.2017 skupen znesek minimalnih prispevkov 355,36 EUR

  PODO-OPSVZ za obdobje od 1.2.2017 do 28.2.2017 skupen znesek minimalnih prispevkov 355,36 EUR

  PODO-OPSVZ za obdobje od 1.3..2017 do 31.3.2017 skupen znesek minimalnih prispevkov 355,36 EUR

  ….

  PODO-OPSVZ za obdobje od 1.12.2017 do 31.12.2017 skupen znesek minimalnih prispevkov 355,36 EUR

  ——————————–

  SKUPAJ 4.264,32 EUR

  s.p. vnese v polje vprašalnika Skupni znesek obračunanih prispevkov za socialno varnost v letu 2017 znesek 4.264,32 EUR.

  Vpišite seštevek zneskov izdanih računov za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2017. Upoštevate samo tiste izdane račune, ki imajo datum opravljanja storitve oz. dobave blaga v obdobju od 1.1.2017 do 31.12.2017. Datum izdaje računa je nepomemben za izdelavo davčnega obračuna.

  Primer 2

  s.p. je izdal 3 račune z naslednjimi podatki:

  Račun št. 1 v znesku 300 EUR, storitev opravljena 3.3.2017, datum računa 15.4.2017

  Račun št. 2 v znesku 1.500 EUR, storitev opravljena 15.9.2017, datum računa 30.9.2017

  Račun št. 3 v znesku 500 EUR, storitev opravljena 15.12.2017, datum računa 6.1.2018

  s.p. vnese v polje vprašalnika Skupni znesek realiziranih prihodkov v letu 2017 znesek 2.300 EUR.

  Vpišete seštevek obračunanih akontacij za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2017. Upoštevate samo obračunane akontacije dohodnine, zneski dejansko plačanih akontacij dohodnine so nepomembni za izdelavo davčnega obračuna.

  Primer 3

  s.p. je v letu 2017 plačeval kvartalne akontacije dohodnine, in sicer:

  Akontacija dohodnine za 1. kvartal 2017 v znesku 57 EUR, ki je zapadla v plačilo 10.4.2017

  Akontacija dohodnine za 2. kvartal 2017 v znesku 57 EUR, ki je zapadla v plačilo 10.7.2017

  Akontacija dohodnine za 3. kvartal 2017 v znesku 57 EUR, ki je zapadla v plačilo 10.10.2017

  Akontacija dohodnine za 4. kvartal 2017 v znesku 57 EUR, ki je zapadla v plačilo 10.1.2018

  _____________________

  Skupaj 228 EUR

  s.p. vpiše v polje vprašalnika Skupni znesek obračunanih akontacij dohodnine za leto 2016 znesek 228 EUR.