BLOG

Spremljajte nas na portalu FinD-INFO

Teambuildingi in druge ugodnosti zaposlenim z vidika ZDoh-2, ZDDV-1 in ZDDPO-2 – 09.11.2023 V zadnjem času se številne organizacije v zasebnem in javnem sektorju soočajo s pomanjkanjem zaposlenih. Vodstva organizacij poleg zviševanja plač iščejo še dru…

Obračun DDV-ja, odbitek DDV-ja in posebnosti pri osnovnih sredstvih 10.10.2023 Vsebina spletnega seminarja:   1. Kdaj nastane obveznost za obračun DDV-ja? – Splošno pravilo; – Posebna pravila (predplačila, pridobitev iz EU, uvoz, prezgodnja oz. pr…

Najpogostejše DDV dileme pri poslovanju s tujino 27.09.2023 Pri poslovanju s tujino (EU in tretje države) se na področju DDV-ja pogosto pojavljajo določeni izzivi in vprašanja – situacije, v katerih zavezanci niso povsem prepričani, kako bi bilo ustrez…

Popravek odbitka DDV-ja pri osnovnih sredstvih V zvezi s popravkom odbitka DDV-ja pri osnovnih sredstvih veljajo posebna pravila. Poslovni dogodki povezani z osnovnimi sredstvi niso ravno vsakodnevna rutina, zato so zavezanci pogosto negotovi, ali je p…

FURS poziva zavezance k vračilu neupravičeno prejetih Covid subvencij FURS je septembra leta 2022 prejemnike Covid subvencij pozval, da vrnejo neupravičeno prejeta sredstva najpozneje do 10. oktobra 2022. Zoper tiste zavezance, ki kljub javnemu pozivu…

Kdaj in pod katerimi pogoji lahko odbijemo DDV? Odbitek DDV-ja je v sistemu obdavčitve z davkom na dodano vrednost izjemno pomemben mehanizem, ki poskrbi, da se DDV ne kopiči na vmesnih fazah prodaje blaga ali storitev. Na tak način se zagotavlja nevtr…

Kdaj nastane obveznost za obračun DDV-ja? Za pravilno DDV poročanje morajo zavezanci dobro poznati pravila o nastanku obveznosti za obračun DDV-ja. V nadaljevanju bomo podrobneje spoznali splošno pravilo in posebna pravila, ki določajo, kdaj nastane ob…

Olajšava za zaposlovanje naj bi bila z letom 2022 bolj dostopna delodajalcem. Pa je res? Novela Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S), ki je začela veljati 1. januarja 2022, je razrahljala pravila na podlagi katerih lahko delodajalci uvelj…