BLOG

Spremljajte nas na portalu FinD-INFO

Osnove davkov, ki jih mora poznati vsak podjetnik in njegov računovodja – 02.02.2023 Vabljeni na brezplačno delavnico o osnovah davkov, ki jih moramo poznati pri poslovanju.   PROGRAM SEMINARJA :   ➖ I. sklop: Kaj moram o davkih vedeti, ko za…

Računovodska in davčna obravnava vozil RAČUNOVODSKA OBRAVNAVA VOZIL Namen in predviden čas uporabe vozila vplivata na to, ali bo organizacija vozilo razvrstila med dolgoročna (oprema) oz. kratkoročna sredstva (zaloge). V poslovni praksi so vozila pogos…

DDV pravila pri tristranskih poslih in verižnih dobavah blaga Zavezanci, ki so udeleženi v verigi preprodaj blaga v EU, so včasih v dilemi (1) ali lahko v konkretnem primeru uporabijo DDV pravila za tristranske posle (2) ali pravila, ki veljajo za zapo…

DDV posebnosti malih davčnih zavezancev pri prodaji blaga preko spleta Mali davčni zavezanci so zaradi svojega statusa pogosto v dilemi, kako uporabiti DDV pravila pri spletni prodaji blaga. Dejstvo, da v Sloveniji niso vključeni v DDV sistem, še ne po…

Računovodska in davčna obravnava vozil – 24.11.2022 Skoraj ni organizacije, ki ne bi imela med svojimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi izkazano vsaj kakšno vozilo. V katero računovodsko kategorijo bo organizacija razvrstila vozilo ob pridobitvi, je od…

Davčne posledice opravljanja dejavnosti v dveh državah EU Opravljanje dejavnosti v dveh državah EU prinaša določene posebnosti pri obdavčitvi z dohodnino, DDV-jem in obveznimi socialnimi prispevki. V nadaljevanju tega prispevka se bomo osredotočili pre…

Davčna obravnava nakupa električnega skiroja Zavezanca zanima kakšne so davčne posledice nakupa električnega skiroja. Nabavna vrednost skiroja z vključenim DDV znaša 2.500 EUR. Skiro bo uporabljal direktor družbe za privatne namene. Zavezanca zanima al…

Davčna obravnava odpisa terjatev v stečaju Davčni vidik odpisa terjatev opredeljujeta 39. člen ZDDV-1 in 21. člen ZDDPO-2. Vrsto let se je odpis terjatev različno obravnaval z vidika ZDDPO-2 in ZDDV-1. Z novelo ZDDPO-2S, ki velja od 1. januarja 2022, p…