IMATE DDV DILEMO? BREZ SKRBI! MI IMAMO REŠITEV.

DDV ŠOLE

IMATE DDV DILEMO? BREZ SKRBI! MI IMAMO REŠITEV.

Področje DDV je na ravni EU sicer usklajeno z DDV Direktivo (Direktiva Sveta 2006/112/ES), vendar se kljub temu podjetja v praksi srečujejo s številnimi dilemami in izzivi.

Če imate na področju DDV dileme in ne veste kako naprej nas kontaktirajte na info@anova.si

Največkrat se pojavljajo dileme na naslednjih področjih:

DDV ŠOLE

KOMU SO NAMENJENE DDV ŠOLE?

Dobro poznavanje DDV pravil ni pomembno samo za računovodje. Poznavanje osnovnih DDV pravil v okviru dejavnosti poslovanja je nujno tudi za vodilne delavce in delavce, ki sodelujejo pri prodaji in nabavi blaga.

Pravilna aplikacija DDV pravil je namreč nujna že v fazi nakupa ali prodaje blaga. Ko računovodja oz. računovodski oddelek zazna napako na področju DDV, je običajno že prepozno, saj je posel v veliki večini primerov že zaključen. Odprava napake pa ima lahko izjemno velike finančne posledice.

NAČIN DELA

Organiziramo individualne DDV šole prilagojene potrebam in zahtevam dejavnosti posameznega podjetja. DDV šola poteka v skladu z naslednjimi koraki:

1.

Predhodna analiza primerov z vidika DDV: Naročnik izpostavi oz. predstavi ključne DDV dileme in težave, ter podrobno predstavi kupoprodajne posle (nabave in prodaje blaga).

2.

Kontrola dokumentacije: Pri kontroli dokumentacije (računi, dokazila o dobavi blaga, CMR-ji, dobavnice itd.) preverimo ali je poslovna dokumentacija ustrezno pripravljena.

3.

Priprava predstavitve in izvedba izobraževanja: Na podlagi izsledkov analize posameznih primerov pripravimo predstavitev na željeni lokaciji. Predstavitev oz. izobraževanje poteka tako, da najprej predstavimo DDV pravila, ki so povezana s konkretnimi primeri, izpostavimo ključne napake, ki so bile ugotovljene tekom pregleda poslovne dokumentacije ter predlagamo ustrezne rešitve.

4.

Priprava internih navodil za delo: Kupoprodajne posle razvrstimo v smiselne vsebinske sklope in za vsak primer kupo-prodajnega posla pripravimo navodilo za delo oz. ustrezno DDV obravnavo. Navodila vsebujejo tako vsebinsko obravnavo primera, kakor tudi navodila za pravilno DDV poročanje.

Naši naročniki

Naši naročniki

Stopite v kontakt z nami

Stopite v kontakt z nami

Subvencija je bila pridobljena za Vavčer za digitalni marketing.

Naložbo – izdelavo spletne strani – sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Subvencija je bila pridobljena za Vavčer za digitalni marketing.

Naložbo – izdelavo spletne strani – sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.