DDV POROČANJE

Po zaključku DDV registracijskega postopka je potrebno poskrbeti za ustrezno DDV poročanje. DDV poročanje se lahko izvaja na mesečni, kvartalni ali letni ravni. Nekatere države EU zahtevajo le mesečno DDV poročanje, nekatere kvartalno in letno poročanje, nekatere pa mesečno in letno poročanje. Več informacij glede pogostosti DDV poročanja najdete v naših DDV priročnikih.

Najpozneje do 3. dne v mesecu pošljemo opomnik za predložitev podatkov, ki vsebuje državo, obdobje poročanja (mesec oz. kvartal) in skrajni rok za dostavo podatkov.

Podatke za DDV poročanje potrebujemo najpozneje do 7. dne v mesecu za transakcije opravljene v preteklem mesecu.

Po zaključku DDV registracijskega postopka je potrebno poskrbeti za ustrezno DDV poročanje. DDV poročanje se lahko izvaja na mesečni, kvartalni ali letni ravni. Nekatere države EU zahtevajo le mesečno DDV poročanje, nekatere kvartalno in letno poročanje, nekatere pa mesečno in letno poročanje. Več informacij glede pogostosti DDV poročanja najdete v naših DDV priročnikih.

Prikaži več

Najpozneje do 3. dne v mesecu pošljemo opomnik za predložitev podatkov, ki vsebuje državo, obdobje poročanja (mesec oz. kvartal) in skrajni rok za dostavo podatkov.

Podatke za DDV poročanje potrebujemo najpozneje do 7. dne v mesecu za transakcije opravljene v preteklem mesecu.

Potrebujemo podatke o vseh prejetih in izdanih računih za posamezno poročevalsko obdobje, ločeno po posameznih državah EU, kjer vas zastopamo. Povzetek izdanih in prejetih računov pripravite v Excel tabeli, ki vsebuje naslednje podatke:

 • številka računa,
 • datum računa,
 • datum dobave,
 • naziv in naslov kupca/dobavitelja,
 • vrednost računa brez DDV,
 • vrednost DDV,
 • vrednost računa z DDV,
 • naslov za dobavo, če ni enak naslovu za izdajo računa,
 • država odhoda in ostali podatki (izvozni dokumenti, CRM-ji, potrdila o dobavi v drugo državo EU)

Potrebujemo podatke o vseh prejetih in izdanih računih za posamezno poročevalsko obdobje, ločeno po posameznih državah EU, kjer vas zastopamo. Povzetek izdanih in prejetih računov pripravite v Excel tabeli, ki vsebuje naslednje podatke:

VEČ
 • številka računa,
 • datum računa,
 • datum dobave,
 • naziv in naslov kupca/dobavitelja,
 • vrednost računa brez DDV,
 • vrednost DDV,
 • vrednost računa z DDV,
 • naslov za dobavo, če ni enak naslovu za izdajo računa,
 • država odhoda in ostali podatki (izvozni dokumenti, CRM-ji, potrdila o dobavi v drugo državo EU)

1. Ali je potrebno ločeno številčenje računov po posamezni državi EU?

DA, svetujemo, da izdane in prejete račune ločeno številčite na ravni posamezne države EU, kjer ste pridobili DDV identifikacijsko številko.

2. Ali je DDV poročanje obvezno tudi, če v posamezni državi EU nismo realizirali nobene transakcije?

DA, tudi če v posameznem obdobju nimate nobene transakcije, je nujno DDV poročanje.

3. V drugi državi EU smo realizirali transakcije, še preden nam je tamkajšnji finančni urad izdal DDV identifikacijsko številko. Kaj moramo storiti v tem primeru?

Za pravilno DDV poročaje kontaktirajte vašega ANOVA skrbnika ali pa nam pošljite sporočilo na info@anova.si

4. Nismo prepričani ali so naši izdani računi v skladu z lokalno DDV zakonodajo?

V kolikor ste v dilemi ali vaši računi vsebujejo vse potrebne informacije in so skladni z lokalno DDV zakonodajo, kontaktirajte vašega ANOVA skrbnika ali pa nam pošljite sporočilo na info@anova.si

5. Prosimo za nasvet kako računovodsko pravilno evidentirati tuj DDV? Na kaj moramo biti pozorni?

Svetujemo, da transakcije v zvezi s tujim DDV ločeno evidentirate po posameznih državah EU, kjer ste pridobili DDV identifikacijsko številko in ločeno od transakcij, ki so obdavčene v Sloveniji. Priporočamo ločeno evidentiranje v okviru skupine kontov 160 oz. 260. Kontni plan oblikujete tako, da lahko na mesečni ravni spremljate stanje DDV terjatev in obveznosti po posameznih državah EU.

1. Ali je potrebno ločeno številčenje računov po posamezni državi EU?

DA, svetujemo, da izdane in prejete račune ločeno številčite na ravni posamezne države EU, kjer ste pridobili DDV identifikacijsko številko.

2. Ali je DDV poročanje obvezno tudi, če v posamezni državi EU nismo realizirali nobene transakcije?

DA, tudi če v posameznem obdobju nimate nobene transakcije, je nujno DDV poročanje.

3. V drugi državi EU smo realizirali transakcije, še preden nam je tamkajšnji finančni urad izdal DDV identifikacijsko številko. Kaj moramo storiti v tem primeru?

Za pravilno DDV poročaje kontaktirajte vašega ANOVA skrbnika ali pa nam pošljite sporočilo na info@anova.si

4. Nismo prepričani ali so naši izdani računi v skladu z lokalno DDV zakonodajo?

V kolikor ste v dilemi ali vaši računi vsebujejo vse potrebne informacije in so skladni z lokalno DDV zakonodajo, kontaktirajte vašega ANOVA skrbnika ali pa nam pošljite sporočilo na info@anova.si

5. Prosimo za nasvet kako računovodsko pravilno evidentirati tuj DDV? Na kaj moramo biti pozorni?

Svetujemo, da transakcije v zvezi s tujim DDV ločeno evidentirate po posameznih državah EU, kjer ste pridobili DDV identifikacijsko številko in ločeno od transakcij, ki so obdavčene v Sloveniji.

Prikaži več

Priporočamo ločeno evidentiranje v okviru skupine kontov 160 oz. 260. Kontni plan oblikujete tako, da lahko na mesečni ravni spremljate stanje DDV terjatev in obveznosti po posameznih državah EU.

Naši naročniki

Naši naročniki

Stopite v kontakt z nami

Stopite v kontakt z nami

Subvencija je bila pridobljena za Vavčer za digitalni marketing.

Naložbo – izdelavo spletne strani – sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Subvencija je bila pridobljena za Vavčer za digitalni marketing.

Naložbo – izdelavo spletne strani – sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.