DDV REGISTRACIJSKI POSTOPKI

V DRŽAVAH EU

Pri nas lahko uredite DDV registracijski postopek in pridobite DDV številko v katerikoli državi EU: Hrvaška, Italija, Nemčija, Avstrija, Madžarska, Češka, Slovaška, Romunija, Francija, Španija, Portugalska, Belgija, Bolgarija, Poljska…

Trajanje DDV registracijskih postopkov se po posameznih državah EU sicer razlikuje, vendar v povprečju postopki trajajo od 2 do 4 tedna, po tem, ko prejmemo vso potrebno dokumentacijo.

Pri nas lahko uredite DDV registracijski postopek in pridobite DDV številko v katerikoli državi EU: Hrvaška, Italija, Nemčija, Avstrija, Madžarska, Češka, Slovaška, Romunija, Francija, Španija, Portugalska, Belgija, Bolgarija, Poljska…

Trajanje DDV registracijskih postopkov se po posameznih državah EU sicer razlikuje, vendar v povprečju postopki trajajo od 2 do 4 tedna, po tem, ko prejmemo vso potrebno dokumentacijo.

Preden začnemo z DDV registracijskim postopkom najprej preverimo ali DDV številko v drugi državi EU sploh potrebujete. Na podlagi analize poslovnega modela preverimo (1) ali je DDV registracijski postopek potreben in (2) v katerih državah EU potrebujete DDV številko.

Preden začnemo z DDV registracijskim postopkom najprej preverimo ali DDV številko v drugi državi EU sploh potrebujete. Na podlagi analize poslovnega modela preverimo (1) ali je DDV registracijski postopek potreben in (2) v katerih državah EU potrebujete DDV številko.

1. Spletna prodaja blaga na daljavo 

 

Če prodajate blago končnim potrošnikom iz drugih držav EU (B2C) in v koledarskem letu presežete mejno vrednost 35.000 EUR, ste se dolžni registrirati v drugi državi EU in od prodanega blaga obračunati tuj DDV. Mejna vrednost 35.000 EUR pomeni promet v posamezni državi EU brez slovenskega DDV.

Primer 1: Slovenski davčni zavezanec prodaja različne izdelke za dom preko svoje lastne trgovine končnim potrošnikom na Slovaško, Češko, Poljsko in Madžarsko. V obdobju od januarja do avgusta je v posamezni državi realiziral promet v višini (zneski brez slovenskega DDV):

 • Poljska 250.000 EUR,
 • Slovaška 25.000 EUR,
 • Madžarska 60.000 EUR,
 • Češka 35.000 EUR.

Ali se mora slovenski davčni zavezanec registrirati za namene DDV v kateri izmed naštetih držav EU?

DA, za namene DDV se mora registrirati na Poljskem in Madžarskem.

1. Spletna prodaja blaga na daljavo 

VEČ

Če prodajate blago končnim potrošnikom iz drugih držav EU (B2C) in v koledarskem letu presežete mejno vrednost 35.000 EUR, ste se dolžni registrirati v drugi državi EU in od prodanega blaga obračunati tuj DDV. Mejna vrednost 35.000 EUR pomeni promet v posamezni državi EU brez slovenskega DDV.

Primer 1: Slovenski davčni zavezanec prodaja različne izdelke za dom preko svoje lastne trgovine končnim potrošnikom na Slovaško, Češko, Poljsko in Madžarsko. V obdobju od januarja do avgusta je v posamezni državi realiziral promet v višini (zneski brez slovenskega DDV):

 • Poljska 250.000 EUR,
 • Slovaška 25.000 EUR,
 • Madžarska 60.000 EUR,
 • Češka 35.000 EUR.

Ali se mora slovenski davčni zavezanec registrirati za namene DDV v kateri izmed naštetih držav EU?

DA, za namene DDV se mora registrirati na Poljskem in Madžarskem.

2. Skladišče v drugi državi EU

 

Če dobavljate blago končnim potrošnikom iz skladišča, ki je locirano v drugi državi EU, potem ste dolžni pridobiti DDV številko in obračunati tuj DDV še preden začnete z dobavami blaga končnim potrošnikom iz druge države EU.

Primer 2: Slovenski davčni zavezanec je najel skladišče v Nemčiji, iz katerega dobavlja blago končnim potrošnikom iz Nemčije in Poljske.

Ali mora slovenski davčni zavezanec pridobiti DDV številko še preden v Nemčiji realizira promet 100.000 EUR?

DA, slovenski davčni zavezanec se je dolžan registrirati v Nemčiji, še preden realizira prvo dobavo iz nemškega skladišča. V tem primeru ne gre za dobavo blaga na daljavo, ampak za lokalno dobavo v Nemčiji, zato je mejna vrednost oz. realiziran promet nepomemben.

2. Skladišče v drugi državi EU

VEČ

Če dobavljate blago končnim potrošnikom iz skladišča, ki je locirano v drugi državi EU, potem ste dolžni pridobiti DDV številko in obračunati tuj DDV še preden začnete z dobavami blaga končnim potrošnikom iz druge države EU.

Primer 2: Slovenski davčni zavezanec je najel skladišče v Nemčiji, iz katerega dobavlja blago končnim potrošnikom iz Nemčije in Poljske.

Ali mora slovenski davčni zavezanec pridobiti DDV številko še preden v Nemčiji realizira promet 100.000 EUR?

DA, slovenski davčni zavezanec se je dolžan registrirati v Nemčiji, še preden realizira prvo dobavo iz nemškega skladišča. V tem primeru ne gre za dobavo blaga na daljavo, ampak za lokalno dobavo v Nemčiji, zato je mejna vrednost oz. realiziran promet nepomemben.

3. Storitve v zvezi z nepremičnino v drugi državi EU

 

Če izvajate storitve, ki so neposredno povezane z nepremičnino v drugi državi EU, ste dolžni pridobiti DDV številko te države in obračunavati tuj DDV. Nekatere države EU omogočajo prevalitev DDV obveznosti na naročnika storitve, v kolikor gre za davčnega zavezanca (»reverse charge« sistem).

Primer 3: Slovenski davčni zavezanec se ukvarja s proizvodnjo montažnih hiš. Izgradnja hiš poteka v Avstriji in na Hrvaškem. Naročniki hiš so fizične osebe. Ali se mora slovenski davčni zavezanec registrirati za namene DDV v Avstriji in na Hrvaškem?

DA, slovenski davčni zavezanec mora pridobiti DDV številko za namene DDV tako v Avstriji, kakor tudi na Hrvaškem, ker so naročniki hiš fizične osebe. Drugače bi bilo, če bi bili naročniki hiš davčni zavezanci. V tem primeru, bi lahko slovenski davčni zavezanec prevalil DDV obveznost na naročnika hiše in DDV registracija v Avstriji in na Hrvaškem ne bi bila potrebna.

3. Storitve v zvezi z nepremičnino v drugi državi EU

VEČ

Če izvajate storitve, ki so neposredno povezane z nepremičnino v drugi državi EU, ste dolžni pridobiti DDV številko te države in obračunavati tuj DDV. Nekatere države EU omogočajo prevalitev DDV obveznosti na naročnika storitve, v kolikor gre za davčnega zavezanca (»reverse charge« sistem).

Primer 3: Slovenski davčni zavezanec se ukvarja s proizvodnjo montažnih hiš. Izgradnja hiš poteka v Avstriji in na Hrvaškem. Naročniki hiš so fizične osebe. Ali se mora slovenski davčni zavezanec registrirati za namene DDV v Avstriji in na Hrvaškem?

DA, slovenski davčni zavezanec mora pridobiti DDV številko za namene DDV tako v Avstriji, kakor tudi na Hrvaškem, ker so naročniki hiš fizične osebe. Drugače bi bilo, če bi bili naročniki hiš davčni zavezanci. V tem primeru, bi lahko slovenski davčni zavezanec prevalil DDV obveznost na naročnika hiše in DDV registracija v Avstriji in na Hrvaškem ne bi bila potrebna.

4. Dobava blaga v EU

 

Če blago dobavljate davčnim zavezancem iz skladišča, ki je locirano v drugi državi EU, ste dolžni v tej državi pridobiti DDV številko in poročati oproščeno dobavo blaga iz druge države EU. Transakcija ni predmet slovenskega DDV.

Primer 4: Slovenski davčni zavezanec hrani zaloge blaga v najetem skladišču v Franciji. Blago dobavi drugemu davčnemu zavezancu iz Francije v Španijo. Kakšne so DDV obveznosti slovenskega DDV zavezanca v drugih državah EU?

Slovenski davčni zavezanec mora pridobiti DDV številko v Franciji, saj gre v konkretnem primeru za oproščeno dobavo blaga iz Francije v Španijo. Slovenski davčni zavezanec transakcijo poroča v francoskem DDV obračunu. Transakcija ni predmet slovenskega DDV.

4. Dobava blaga v EU

VEČ

Če blago dobavljate davčnim zavezancem iz skladišča, ki je locirano v drugi državi EU, ste dolžni v tej državi pridobiti DDV številko in poročati oproščeno dobavo blaga iz druge države EU. Transakcija ni predmet slovenskega DDV.

Primer 4: Slovenski davčni zavezanec hrani zaloge blaga v najetem skladišču v Franciji. Blago dobavi drugemu davčnemu zavezancu iz Francije v Španijo. Kakšne so DDV obveznosti slovenskega DDV zavezanca v drugih državah EU?

Slovenski davčni zavezanec mora pridobiti DDV številko v Franciji, saj gre v konkretnem primeru za oproščeno dobavo blaga iz Francije v Španijo. Slovenski davčni zavezanec transakcijo poroča v francoskem DDV obračunu. Transakcija ni predmet slovenskega DDV.

5. Pridobitve blaga v EU

 

Če blago pridobite od davčnega zavezanca iz druge države EU v skladišče, ki je locirano v tretji državi EU, ste dolžni pridobiti DDV številko v tretji državi EU kamor prispe blago in poročati pridobitev blaga. Transakcija ni predmet slovenskega DDV.

Primer 5: Slovenski davčni zavezanec se je dogovoril z nizozemskim davčnim zavezancem, da mu dobavi blago v nemško skladišče. Transakcija je obdavčljiva v Nemčiji, zato se mora slovenski davčni zavezanec registrirati v Nemčiji in poročati pridobitev blaga v nemškem davčnem obračunu. Transakcija ni predmet slovenskega DDV.

5. Pridobitve blaga v EU

VEČ

Če blago pridobite od davčnega zavezanca iz druge države EU v skladišče, ki je locirano v tretji državi EU, ste dolžni pridobiti DDV številko v tretji državi EU kamor prispe blago in poročati pridobitev blaga. Transakcija ni predmet slovenskega DDV.

Primer 5: Slovenski davčni zavezanec se je dogovoril z nizozemskim davčnim zavezancem, da mu dobavi blago v nemško skladišče. Transakcija je obdavčljiva v Nemčiji, zato se mora slovenski davčni zavezanec registrirati v Nemčiji in poročati pridobitev blaga v nemškem davčnem obračunu. Transakcija ni predmet slovenskega DDV.

6. Izvoz blaga iz EU

 

Če blago izvažate iz druge države EU v tretje države, ste dolžni pridobiti DDV številko v drugi državi EU in poročati izvoz blaga iz EU.

Primer 6: Slovenski davčni zavezanec izvaža blago iz Avstrije v Švico. Izvozno carinsko deklaracijo vloži pri avstrijskem carinskem organu. Ali mora slovenski davčni zavezanec pridobiti DDV številko v Avstriji?

Transakcija sicer ni obdavčena v EU, vendar, če želi slovenski davčni zavezanec izvoziti blago iz Avstrije, mora pred tem pridobiti avstrijsko DDV številko in oproščeni izvoz poročati v avstrijskem DDV obračunu. Transakcija ni predmet slovenskega DDV.

6. Izvoz blaga iz EU

VEČ

Če blago izvažate iz druge države EU v tretje države, ste dolžni pridobiti DDV številko v drugi državi EU in poročati izvoz blaga iz EU.

Primer 6: Slovenski davčni zavezanec izvaža blago iz Avstrije v Švico. Izvozno carinsko deklaracijo vloži pri avstrijskem carinskem organu. Ali mora slovenski davčni zavezanec pridobiti DDV številko v Avstriji?

Transakcija sicer ni obdavčena v EU, vendar, če želi slovenski davčni zavezanec izvoziti blago iz Avstrije, mora pred tem pridobiti avstrijsko DDV številko in oproščeni izvoz poročati v avstrijskem DDV obračunu. Transakcija ni predmet slovenskega DDV.

Za začetek DDV registracijskega postopka v drugi državi EU običajno potrebujemo:

 • ustanovitveni akt podjetja,
 • izpis iz sodnega registra Slovenije,
 • potrdilo o slovenski DDV številki (zahtevek za izdajo potrdila naročite preko eDavkov),
 • opis predvidenega poslovanja v Nemčiji in dokazila o tem (pogodbe, naročilnice, e-mail dogovori, pri spletni prodaji dosežen promet v posamezni državi EU in naslov spletne trgovine ipd.),
 • pooblastilo za zastopanje v davčnih zadevah v drugi državi EU in 
 • kopijo osebnega dokumenta ali potnega lista zastopnika podjetja.

Za začetek DDV registracijskega postopka v drugi državi EU običajno potrebujemo:

 • ustanovitveni akt podjetja,
 • izpis iz sodnega registra Slovenije,
 • potrdilo o slovenski DDV številki (zahtevek za izdajo potrdila naročite preko eDavkov),
 • opis predvidenega poslovanja v Nemčiji in dokazila o tem (pogodbe, naročilnice, e-mail dogovori, pri spletni prodaji dosežen promet v posamezni državi EU in naslov spletne trgovine ipd.),
 • pooblastilo za zastopanje v davčnih zadevah v drugi državi EU in 
 • kopijo osebnega dokumenta ali potnega lista zastopnika podjetja.

Naši naročniki

Naši naročniki

Stopite v kontakt z nami

Stopite v kontakt z nami

Subvencija je bila pridobljena za Vavčer za digitalni marketing.

Naložbo – izdelavo spletne strani – sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Subvencija je bila pridobljena za Vavčer za digitalni marketing.

Naložbo – izdelavo spletne strani – sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.